CEILING (ฟังก์ชัน CEILING)

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นให้ค่าห่างจากเลขศูนย์เป็นค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจะหลีกเลี่ยงการใช้เหรียญเพนนีในการตั้งราคา และผลิตภัณฑ์ของคุณราคา $4.22 ให้ใช้สูตร =CEILING(4.42,0.0.5) เพื่อปัดราคาขึ้นให้เป็นเหรียญนิคเกิลที่ใกล้เคียงที่สุด

ไวยากรณ์

CEILING(number,significance)

Number     คือค่าที่คุณต้องการปัดเศษ

significance     คือค่าที่จะนำพหุคูณมาใช้ปัด

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CEILING จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของ number ค่าจะถูกปัดขึ้นเสมอเมื่อปรับค่าให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงศูนย์ ถ้า number ตรงกับผลคูณของค่า significance พอดีก็จะไม่มีการปัดเศษเกิดขึ้น

  • ถ้าค่า number และ significance มีเครื่องหมายที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน CEILING จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=CEILING(2.5, 1)

ปัดเศษของ 2.5 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 1 (3)

=CEILING(-2.5, -2)

ปัดเศษของ 2.5 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ -2 (-4)

=CEILING(-2.5, 2)

ส่งกลับค่าความผิดพลาด เนื่องจาก -2.5 และ 2 มีเครื่องหมายต่างกัน (#NUM!)

=CEILING(1.5, 0.1)

ปัดเศษของ 1.5 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 0.1 (1.5)

=CEILING(0.234, 0.01)

ปัดเศษของ 0.234 ขึ้นเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของ 0.01 (0.24)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×