ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CEILING.MATH (ฟังก์ชัน CEILING.MATH)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CEILING.MATH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดเศษตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ไวยากรณ์

CEILING.MATH(number, [significance], [mode])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CEILING.MATH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) โดย Number ต้องมีน้อยกว่า 9.99E+307 และมากกว่า-2.229E-308

  • Significance    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือพหุคูณที่จะใช้ปัดเศษ Number

  • Mode    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ใช้สำหรับเลขติดลบ ให้ควบคุมว่า Number ถูกปัดเศษเข้าใกล้หรือออกห่างจากศูนย์

ข้อสังเกต

  • ตามค่าเริ่มต้น ค่านัยสำคัญจะเป็น +1 สำหรับจำนวนบวก และ -1 สำหรับจำนวนลบ

  • ตามค่าเริ่มต้น จำนวนบวกที่มีส่วนทศนิยมจะถูกปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น 6.3 จะปัดเศษขึ้นเป็น 7

  • ตามค่าเริ่มต้น จำนวนลบที่มีทศนิยมจะถูกปัดเศษขึ้น (ไปหา 0) เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น -6.7 จะปัดเศษขึ้นเป็น -6

  • คุณสามารถระบุอาร์กิวเมนต์ Significance และ Mode เพื่อเปลี่ยนทิศทางการปัดเศษของจำนวนลบได้ ตัวอย่างเช่น การปัดเศษ -6.3 โดยมีค่านัยสำคัญ 1 และฐานนิยม 1 จะปัดเศษให้ห่างจาก 0 เป็น -7 มีการจัดหมู่ค่า Significance และค่า Mode จำนวนมากที่กระทบต่อการปัดเศษจำนวนลบในหลากหลายลักษณะ

  • ทั้งนี้ อาร์กิวเมนต์ Mode จะไม่กระทบกับจำนวนบวก

  • อาร์กิวเมนต์ Significance จะปัดเศษจำนวนขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด นั่นคือพหุคูณของค่านัยสำคัญที่ระบุ ข้อยกเว้นคือจำนวนที่จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น ถ้าค่านัยสำคัญเป็น 3 ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มถัดไปที่เป็นพหุคูณของ 3

  • ถ้า Number ถูกหารด้วย Significance ที่เป็น 2 หรือมากกว่าและได้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือ ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกปัดเศษขึ้น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CEILING.MATH(-24.3,5)

ปัดเศษของ 24.3 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่เป็นพหุคูณของ 5 (25)

25

=CEILING.MATH(6.7)

ปัดเศษของ 6.7 ขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (7)

7

=CEILING.MATH(-8.1,2)

ปัดเศษของ -8.1 ขึ้น (เข้าใกล้ 0) เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่เป็นพหุคูณของ 2 (-8)

-8

=CEILING.MATH(-5.5,2,-1)

ปัดเศษของ -5.5 ลง (ห่างจาก 0) เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่เป็นพหุคูณของ 2 ที่มีโหมด -1 ซึ่งจะกลับทิศทางของการปัดเศษ (-6)

-6

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×