ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CHAR (ฟังก์ชัน CHAR)

ส่งกลับอัขระที่ระบุเป็นตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน CHAR แปลหมายเลขโค้ดเพจที่คุณได้จากแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นให้เป็นอักขระ

ไวยากรณ์

CHAR(number)

Number คือตัวเลขที่มีค่าระหว่าง 1 และ 255 ซึ่งระบุอักขระที่คุณต้องการ ซึ่งเป็นอักขระที่มาจากชุดอักขระที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=CHAR(65)

แสดงอักขระตัวที่ 65 ในชุดอักขระ (A)

=CHAR(33)

แสดงอักขระตัวที่ 33 ในชุดอักขระ (!)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×