ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CHISQ.DIST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการแจกแจงแบบไคสแควร์

โดยทั่วไปแล้วจะใช้การแจกแจงแบบไคสแควร์เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์ความแปรผันของบางสิ่งในกลุ่มตัวอย่าง เช่น สัดส่วนของวันที่ผู้คนใช้ในการดูโทรทัศน์

ไวยากรณ์

CHISQ.DIST(x,deg_freedom,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHISQ.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าที่คุณต้องการประเมินการแจกแจง

  • Deg_freedom     จำเป็น จํานวนองศาความเป็นอิสระ

  • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว CHISQ DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHISQ.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x เป็นค่าลบ ฟังก์ชัน CHISQ.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom < 1 หรือ deg_freedom > 10^10 แล้ว ฟังก์ชัน CHISQ.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHISQ.DIST(0.5,1,TRUE)

การแจกแจงแบบไคสแควร์สำหรับ 0.5 ส่งกลับเป็นฟังก์ชันการแจกแจงสะสม โดยใช้ 1 ระดับความเป็นอิสระ

0.52049988

=CHISQ.DIST(2,3,FALSE)

การแจกแจงแบบไคสแควร์สำหรับ 2 ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น โดยใช้ 3 ระดับความเป็นอิสระ

0.20755375

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×