ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CHISQ.DIST.RT (ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT)

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านขวาของการแจกแจงแบบไคสแควร์

การแจกแจง χ2 จะสัมพันธ์กับการทดสอบ χ2 ให้ใช้การทดสอบ χ2 เพื่อเปรียบเทียบค่าจากการสังเกตและค่าที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น ในการทดลองทางพันธุกรรมอาจตั้งสมมติฐานว่าพืชในรุ่นถัดไปจะปรากฏชุดสีแบบใดแบบหนึ่ง จากการเปรียบเทียบค่าจากการสังเกตกับค่าที่คาดไว้นั้น จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินได้ว่าสมมติฐานดั้งเดิมของคุณถูกต้องหรือไม่

ไวยากรณ์

CHISQ.DIST.RT(x,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) คือค่าที่คุณต้องการประเมินหาการแจกแจง

  • Deg_freedom    (ต้องระบุ) คือจำนวนระดับความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom < 1 หรือ deg_freedom > 10^10 แล้ว ฟังก์ชัน CHISQ.DIST.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

18.307

ค่าที่ต้องการใช้ประเมินหาการแจกแจง

10

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHISQ.DIST.RT(A2,A3)

ค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไคสแควร์สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุใน A2 และ A3

0.0500006

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×