ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CHISQ.INV ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าผกผันของค่าความน่าจะเป็นด้านซ้ายของการแจกแจงแบบไคสแควร์

โดยทั่วไปแล้วจะใช้การแจกแจงแบบไคสแควร์เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์ความแปรผันของบางสิ่งในกลุ่มตัวอย่าง เช่น สัดส่วนของวันที่ผู้คนใช้ในการดูโทรทัศน์

ไวยากรณ์

CHISQ.INV(probability,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHISQ.INV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ความน่าจะเป็น     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบไคสแควร์

  • Deg_freedom     จำเป็น จํานวนองศาความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHISQ.INV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability < 0 หรือ probability > 1 ฟังก์ชัน CHISQ.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom < 1 หรือ deg_freedom > 10^10 ฟังก์ชัน CHISQ.INV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHISQ.INV(0.93,1)

ค่าผกผันของค่าความน่าจะเป็นด้านซ้ายของการแจกแจงแบบไคสแควร์สำหรับ 0.93 โดยใช้ 1 ระดับความเป็นอิสระ

3.283020286

=CHISQ.INV(0.6,2)

ค่าผกผันของค่าความน่าจะเป็นด้านซ้ายของการแจกแจงแบบไคสแควร์สำหรับ 0.6 โดยใช้ 2 ระดับความเป็นอิสระ

1.832581464

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×