ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CHISQ.INV.RT (ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT)

ส่งกลับค่าผกผันของค่าความน่าจะเป็นด้านขวาของการแจกแจงแบบไคสแควร์

ถ้า probability = CHISQ.DIST.RT(x,...) แล้ว CHISQ.INV.RT(probability,...) = x ให้ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่สังเกตได้กับผลลัพธ์ที่คาดหมายเพื่อประเมินว่าสมมติฐานของคุณถูกต้องหรือไม่

ไวยากรณ์

CHISQ.INV.RT(probability,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Probability    (ต้องระบุ) คือความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบไคสแควร์

  • Deg_freedom    (ต้องระบุ) คือจำนวนระดับความเป็นอิสระ

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability < 0 หรือ probability > 1 ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom < 1 ฟังก์ชัน CHISQ.INV.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

เมื่อให้ค่าความน่าจะเป็น CHISQ.INV.RT จะหาค่า x ที่ทำให้ CHISQ.DIST.RT(x, deg_freedom) = probability ดังนั้น ความแม่นยำ HISQ.INV.RT จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ CHISQ.DIST.RT CHISQ.INV.RT ใช้วิธีการค้นหาแบบวนซ้ำ ถ้าการค้นหายังไม่ได้ผลลัพธ์หลังจากการวนซ้ำ 64 รอบ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.050001

ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบไคสแควร์

10

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHISQ.INV.RT(A2,A3)

ค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไคสแควร์

18.306973

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×