ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

COLUMNS (ฟังก์ชัน COLUMNS)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ คอลัมน์  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าจำนวนคอลัมน์ในแบบอาร์เรย์หรือการอ้างอิง

ไวยากรณ์

COLUMNS(array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COLUMNS มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์หรือสูตรอาร์เรย์หรือการอ้างอิงช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการหาค่าจำนวนคอลัมน์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=COLUMNS(C1:E4)

จำนวนของคอลัมน์ในการอ้างอิง C1:E4

3

=COLUMNS({1,2,3;4,5,6})

จำนวนของคอลัมน์ในค่าคงที่อาร์เรย์ {1,2,3;4,5,6} มีแถวที่มี 3 คอลัมน์อยู่สองแถว ที่มี 1,2 และ 3 ในแถวแรกและ 4,5 และ 6 ในแถวที่สอง

3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×