ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

COMBINA (ฟังก์ชัน COMBINA)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ไวยากรณ์ของ COMBINA  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของจำนวนรายการที่ระบุ

ไวยากรณ์

COMBINA(number, number_chosen)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COMBINA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) ค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 และมากกว่าหรือเท่ากับ Number_chosen ค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจะถูกตัดเศษ

  • Number_chosen    (ต้องระบุ) ค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 ค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจะถูกตัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้าค่าของอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน COMBINA จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน COMBINA จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ให้ใช้สมการดังนี้:
    สมการ COMBINA

  • ในสมการข้างต้น N คือ Number และ M คือ Number_chosen

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COMBINA(4,3)

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของ 4 และ 3

20

=COMBINA(10,3)

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของ 10 และ 3

220

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×