ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ไวยากรณ์ของ COMBINA  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของจำนวนรายการที่ระบุ

ไวยากรณ์

COMBINA(number, number_chosen)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COMBINA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 และมากกว่าหรือเท่ากับ Number_chosen ค่าที่ไม่ใช่จํานวนเต็มจะถูกตัดเศษทิ้ง

  • Number_chosen    จำเป็น ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 ค่าที่ไม่ใช่จํานวนเต็มจะถูกตัดเศษทิ้ง

ข้อสังเกต

  • ถ้าค่าของอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งอยู่นอกข้อจำกัด ฟังก์ชัน COMBINA จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน COMBINA จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ให้ใช้สมการดังนี้:
    สมการ COMBINA

  • ในสมการข้างต้น N คือ Number และ M คือ Number_chosen

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COMBINA(4,3)

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของ 4 และ 3

20

=COMBINA(10,3)

ส่งกลับจำนวนการจัดหมู่ (รวมการซ้ำ) ของ 10 และ 3

220

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×