ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการการใช้งานCOMPLEX  ในMicrosoft Excel

คำอธิบาย

แปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งอยู่ในรูป x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

COMPLEX(real_num, i_num, [suffix])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COMPLEX มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Real_num    จำเป็น ค่าสัมประสิทธิ์จํานวนจริงของจํานวนเชิงซ้อน

  • I_num    จำเป็น ค่าสัมประสิทธิ์จํานวนจินตภาพของจํานวนเชิงซ้อน

  • คำต่อท้าย    ไม่จำเป็น ส่วนต่อท้ายของคอมโพเนนต์จินตภาพของจํานวนเชิงซ้อน ถ้าละไว้ จะถือว่าส่วนต่อท้ายเป็น "i"

หมายเหตุ: ฟังก์ชันจํานวนเชิงซ้อนทั้งหมดจะยอมรับ "i" และ "j" เป็นส่วนต่อท้าย แต่ไม่ใช่ "I" หรือ "J" การใช้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่#VALUE! ค่าผิดพลาด ฟังก์ชันทั้งหมดที่ยอมรับตัวเลขที่ซับซ้อนอย่างน้อยสองตัวต้องการให้ส่วนต่อท้ายทั้งหมดตรงกัน

ข้อสังเกต

  • ถ้า real_num ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน COMPLEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า i_num ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน COMPLEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่าส่วนท้ายไม่ใช่ "i" หรือไม่ใช่ "j" ฟังก์ชัน COMPLEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COMPLEX(3,4)

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 3 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 4 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

3+4i

=COMPLEX(3,4,"j")

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 3 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 4 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ และมีค่า j เป็นส่วนต่อท้าย

3+4j

=COMPLEX(0,1)

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 0 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 1 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

i

=COMPLEX(1,0)

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 1 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 0 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×