ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

COMPLEX (ฟังก์ชัน COMPLEX)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ ไวยากรณ์ของ COMPLEX  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งอยู่ในรูป x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

COMPLEX(real_num, i_num, [suffix])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COMPLEX มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Real_num    (ต้องระบุ) คือสัมประสิทธิ์ส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน

  • I_num    (ต้องระบุ) คือสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน

  • Suffix    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือส่วนท้ายสำหรับคอมโพเนนต์จินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน ถ้าละไว้ จะถือว่าส่วนท้ายนี้เป็น "i"

หมายเหตุ: ฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดจะยอมรับค่า "i" และ "j" สำหรับส่วนท้าย แต่ไม่ใช่ "I" หรือไม่ใช่ "J" การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่จะให้ผลลัพธ์ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด ฟังก์ชันทั้งหมดที่รับจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนหรือมากกว่าต้องการให้ส่วนต่อท้ายทั้งหมดตรงกัน

ข้อสังเกต

  • ถ้า real_num ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน COMPLEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า i_num ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน COMPLEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่าส่วนท้ายไม่ใช่ "i" หรือไม่ใช่ "j" ฟังก์ชัน COMPLEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COMPLEX(3,4)

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 3 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 4 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

3+4i

=COMPLEX(3,4,"j")

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 3 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 4 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ และมีค่า j เป็นส่วนต่อท้าย

3+4j

=COMPLEX(0,1)

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 0 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 1 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

i

=COMPLEX(1,0)

จำนวนเชิงซ้อนที่มีค่า 1 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และค่า 0 เป็นสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพ

1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×