ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

CONFIDENCE (ฟังก์ชัน CONFIDENCE)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงปกติ ช่วงความเชื่อมั่น คือ ช่วงของด้านใดด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสั่งสินค้าทางไปรษณีย์ คุณสามารถคาดคะเนว่าของจะมาเร็วที่สุดและช้าที่สุดเมื่อใดด้วยระดับความเชื่อมั่นระดับหนึ่ง

ไวยากรณ์

CONFIDENCE(alpha,standard_dev,size)

Alpha     คือระดับนัยสำคัญที่ใช้ในการคำนวณระดับความเชื่อมั่น ระดับความเชื่อมั่นจะเท่ากับ 100*(1 - alpha)% หรือ alpha ที่เท่ากับ 0.05 แสดงว่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์

Standard_dev     คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสำหรับช่วงข้อมูลและถือว่าเป็นที่รู้กัน

size     คือขนาดของตัวอย่างประชากร

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CONFIDENCE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ alpha ≤ 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน CONFIDENCE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า size ไม่เป็นจำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า size < 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าเราสมมติให้ alpha เท่ากับ 0.05 ก็จะต้องคำนวณพื้นที่ที่อยู่ภายใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานที่มีค่าเท่ากับ (1 - alpha) หรือ 95 เปอร์เซ็นต์ ค่านี้เท่ากับ ± 1.96 ดังนั้น ช่วงความเชื่อมั่นจึงเป็น

    สมการ

ตัวอย่าง

สมมติเราสังเกตว่า ตัวอย่างจากประชากร 50 คนที่เดินทางไปทำงาน ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปทำงานคือ 30 นาที โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเท่ากับ 2.5. เราจึงมีความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ว่าค่าเฉลี่ยประชากรอยู่ในช่วง

สมการ

Alpha

StdDev

Size

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

0.05

.5

50

=CONFIDENCE([Alpha],[StdDev],[Size])

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ระยะเวลาเฉลี่ยของการเดินทางไปทำงานเท่ากับ 30 ± 0.692951 นาที หรือ 29.3 ถึง 30.7 นาทีนั่นเอง (0.692951) (0.692951)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×