Copy and paste in Office Web Apps

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีของเว็บเบราว์เซอร์การคัดลอกและการวางข้อความใน Office สำหรับเว็บ จะแตกต่างจากการคัดลอกและวางข้อความในแอปพลิเคชัน Office บนเดสก์ท็อป บทความนี้จะให้ขั้นตอนสำหรับการคัดลอกและการวางใน Office Web Apps แต่ละรายการ

 • คุณกำลังใช้แอปใดอยู่
 • Word
 • Excel
 • OneNote

การคัดลอกและการวางลักษณะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์และไม่ว่าคุณจะวางเนื้อหาจากภายนอก Word สำหรับเว็บ หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเอกสารในมุมมองการอ่านคุณสามารถเลือกข้อความอักขระคำประโยคประโยคหรือแม้แต่บรรทัดในแต่ละครั้งได้โดยการลากเมาส์ จากนั้นกด CTRL + C (Windows) หรือ⌘ + C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกเอกสารได้ เมื่อคุณทำข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบตัวหนาตัวเอียงหรือสีที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ใหม่ได้ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกคำหนึ่งคำของข้อความอย่างรวดเร็วให้ดับเบิลคลิกที่มันด้วยเมาส์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการวางภายในเอกสาร ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไขคุณสามารถตัดคัดลอกและวางข้อความและรูปภาพภายในเอกสารได้โดยการเลือกข้อความหรือรูปภาพเหมือนกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป กด CTRL + C เพื่อคัดลอก CTRL + X เพื่อตัดหรือ CTRL + V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือกด⌘ + C, ⌘ + X หรือ⌘ + V (Mac)

การวางจากภายนอก Word สำหรับเว็บ

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอก Word สำหรับเว็บ ให้ Word พยายามรักษาให้เป็นการจัดรูปแบบแหล่งข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่ไม่ค่อยมีลักษณะของข้อความเช่นตัวหนาตัวเอียงหรือขนาดหรือสีที่เฉพาะเจาะจงจะไม่ถูกรักษาไว้และคุณจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นไปใช้ใหม่ใน Word สำหรับเว็บ

รายการ   เมื่อคุณวางข้อความที่จัดรูปแบบไว้ภายนอก Word สำหรับเว็บ เป็นรายการย่อยในรายการโครงสร้างลำดับชั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการวางรายการดังกล่าวหนึ่งระดับในแต่ละครั้ง หรือเมื่อวางรายการเอาการจัดรูปแบบตัวเลขออกแล้วนำมาใช้ใหม่ใน Word สำหรับเว็บ โดยใช้ปุ่มการใส่หมายเลขและเพิ่มปุ่มเยื้อง(แท็บหน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การคัดลอกและการวางลักษณะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์และไม่ว่าคุณจะวางข้อความจากภายนอก Excel สำหรับเว็บ หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์เป็นครั้งแรกคุณสามารถเลือกเซลล์ได้เช่นเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป จากนั้นกด CTRL + C (Windows) หรือ⌘ + C (Mac) เพื่อคัดลอกเนื้อหาของเซลล์ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่อยู่นอกเวิร์กบุ๊กได้ ถ้าคุณต้องการวางภายในเวิร์กบุ๊กให้คลิกแก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณแก้ไขเวิร์กบุ๊กในเบราว์เซอร์ คุณสามารถตัด คัดลอก และวางข้อความภายในเวิร์กบุ๊กได้ด้วยการเลือกเซลล์ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป กด CTRL+C เพื่อคัดลอก, CTRL+X เพื่อตัด หรือ CTRL+V เพื่อวางข้อความ (Windows) หรือ กด ⌘+C, ⌘+X หรือ ⌘+V (Mac) เมื่อคุณวาง เนื้อหาของเซลล์จะสืบทอดฟีเจอร์ต่างๆ ของตำแหน่งใหม่ เช่น ตัวหนา ตัวเอียง หรือสี เป็นต้น

การวางจากภายนอก Excel สำหรับเว็บ

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอก Excel สำหรับเว็บ ข้อความจะถูกแทรกลงในเวิร์กบุ๊กเป็นข้อความธรรมดา ในคำอื่นๆลักษณะของข้อความเช่นตัวหนาตัวเอียงหรือขนาดหรือสีที่เฉพาะเจาะจงจะยังไม่ได้รับการรักษาไว้และคุณจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นมาใช้ใหม่ใน Excel สำหรับเว็บ เมื่อคุณวางเซลล์จากเวิร์กบุ๊กหรือตารางอื่นโครงสร้างแถวและคอลัมน์ของเซลล์จะถูกรักษาไว้ใน Excel สำหรับเว็บ

ไฮเปอร์ลิงก์     ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวาง:

 1. เลือกข้อความ

 2. บนแท็บแทรกให้คลิกลิงก์

 3. ในกล่องที่อยู่ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

 4. ในกล่อง ข้อความที่แสดง ให้พิมพ์ข้อความลิงก์ แล้วคลิก แทรก

การคัดลอกและการวางลักษณะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามว่าคุณกำลังดูหรือแก้ไขในเบราว์เซอร์และไม่ว่าคุณจะวางข้อความจากภายนอก OneNote Online หรือไม่

การดูในเบราว์เซอร์

เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึกในมุมมองการอ่าน คุณจะสามารถเลือกข้อความได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป จากนั้น กด CTRL+C (Windows) หรือ ⌘+C (Mac) เพื่อคัดลอกข้อความ คุณสามารถวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดภายนอกสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว ข้อความจะถูกแทรกลงในตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ เช่น ตัวหนา หรือตัวเอียง รวมถึงสีด้วย คุณจะต้องตั้งค่าการจัดรูปแบบเหล่านั้นให้กับข้อความอีกครั้งในตำแหน่งใหม่

ถ้าคุณต้องการวางภายในสมุดบันทึก ให้คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์

การแก้ไขในเบราว์เซอร์

ในมุมมองการแก้ไขคุณสามารถตัดคัดลอกและวางข้อความและรูปภาพภายในสมุดบันทึกได้โดยการเลือกข้อความหรือรูปภาพเช่นเดียวกับที่คุณทำในแอปพลิเคชัน OneNote บนเดสก์ท็อป กด CTRL + C เพื่อคัดลอก CTRL + X เพื่อตัดหรือ CTRL + V เพื่อวางข้อความหรือรูปภาพ (Windows) หรือกด⌘ + C, ⌘ + X หรือ⌘ + V (Mac)

การวางจากภายนอก OneNote Online

เมื่อคุณวางข้อความจากภายนอก OneNote Online ข้อความจะถูกแทรกลงในสมุดบันทึกเป็นข้อความธรรมดา ในคำอื่นๆลักษณะของข้อความเช่นตัวหนาตัวเอียงหรือขนาดหรือสีที่เฉพาะเจาะจงจะยังไม่ได้รับการรักษาไว้และคุณจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นมาใช้ใหม่ใน OneNote Online

หมายเหตุ: ไม่สามารถวางรูปภาพลงในสมุดบันทึกจากภายนอก OneNote Online ได้โดยไม่ต้องบันทึกรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน จากนั้นไปที่แทรกรูปภาพ> เพื่อใส่ลงในสมุดบันทึกของคุณ

ตารางและรายการ    เมื่อคุณวางข้อความที่จัดรูปแบบไว้ภายนอก OneNote Online เป็นแถวและคอลัมน์หรือเป็นรายการย่อยในรายการตารางหรือโครงสร้างลำดับชั้นจะไม่ปรากฏในข้อความที่วาง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการวางรายการดังกล่าวหนึ่งเซลล์หรือระดับในแต่ละครั้ง หรือเมื่อวางรายการเอาการจัดรูปแบบตัวเลขออกแล้วนำมาใช้ใหม่ใน OneNote Online โดยใช้ปุ่มการใส่หมายเลขและเพิ่มปุ่มเยื้อง(แท็บหน้าแรก) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ไฮเปอร์ลิงก์     ไฮเปอร์ลิงก์จะถูกวางเป็นข้อความคงที่ เมื่อต้องการสร้างลิงก์ให้ทำดังต่อไปนี้หลังจากวาง:

 1. เลือกข้อความ

 2. บนแท็บแทรกให้คลิกลิงก์

 3. ในกล่องที่อยู่ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ (URL) ของลิงก์

 4. ปล่อยให้ข้อความในกล่อง ข้อความที่แสดง อยู่ในลักษณะเดิม แล้วคลิก แทรก

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกและวางใน PowerPoint สำหรับเว็บ

เข้าถึงไฟล์ Office ของคุณอย่างรวดเร็วในเบราว์เซอร์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×