COS (ฟังก์ชัน COS)

ส่งกลับค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุ

ไวยากรณ์

COS(number)

number     คือมุมในรูปเรเดียนที่คุณต้องการหาค่าโคไซน์

ข้อสังเกต

ถ้ามุมอยู่ในรูปองศา ให้คูณด้วย PI()/180 หรือใช้ฟังก์ชัน RADIANS เพื่อแปลงเป็นรูปเรเดียน

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=COS(1.047)

โคไซน์ของ 1.047 เรเดียน (0.500171)

=COS(60*PI()/180)

โคไซน์ของ 60 องศา (0.5)

=COS(RADIANS(60))

โคไซน์ของ 60 องศา (0.5)

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×