ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน COSH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

COSH(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COSH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนจริงใดๆ ที่คุณต้องการหาไฮเพอร์โบลิกโคไซน์

ข้อสังเกต

สูตรสำหรับไฮเพอร์โบลิกโคไซน์คือ

สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COSH(4)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของ 4

27.308233

=COSH(EXP(1))

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของฐานลอการิทึมธรรมชาติ

7.6101251

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×