ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน COTH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์แบบไฮเพอร์โบลิกของมุมไฮเพอร์โบลิก

ไวยากรณ์

COTH(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COTH มีอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น

ข้อสังเกต

  • ค่าโคแทนเจนต์แบบไฮเพอร์โบลิกเป็นแอนะล็อกของโคแทนเจนต์ธรรมดา (แบบวงกลม)

  • ค่าสัมบูรณ์ของ Number ต้องน้อยกว่า 2^27

  • ถ้า Number อยู่นอกข้อจำกัด COTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number เป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข COTH จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ให้ใช้สมการดังนี้:
    สมการ COTH

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COTH(2)

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคแทนเจนต์ของ 2 (1.037)

1.037

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×