ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน COUNTA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน COUNTA จะนับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในช่วง

ไวยากรณ์

COUNTA(value1, [value2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COUNTA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • value1    จำเป็น อาร์กิวเมนต์แรกที่แสดงค่าที่คุณต้องการนับ

  • value2, ...    ไม่จำเป็น อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติมที่แสดงค่าที่คุณต้องการนับ ได้สูงสุดถึง 255 อาร์กิวเมนต์

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน COUNTA จะนับเซลล์ที่มีข้อมูลชนิดใดก็ได้ รวมถึงค่าความผิดพลาดและข้อความว่าง ("") ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงมีสูตรที่ส่งกลับสตริงว่าง ฟังก์ชัน COUNTA จะนับค่านั้น ฟังก์ชัน COUNTA ไม่นับเซลล์ว่าง

  • ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องนับค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาด (นั่นคือ ถ้าคุณต้องการนับเฉพาะเซลล์ที่มีตัวเลขเท่านั้น) ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNT

  • ถ้าคุณต้องการนับเฉพาะเซลล์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF หรือฟังก์ชัน COUNTIFS

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

39790

19

22.24

TRUE

#DIV/0!

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNTA(A2:A6)

นับจํานวนเซลล์ที่ไม่ว่างในเซลล์ A2 ถึง A6

5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×