ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน COUNTBLANKที่เป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทาง สถิติ เพื่อนับจํานวนเซลล์ว่างในช่วงของเซลล์

ไวยากรณ์

COUNTBLANK(ช่วง)

ไวยากรณ์ ของฟังก์ชัน COUNTBLANK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ช่วง    จำเป็น ช่วงที่คุณต้องการนับเซลล์ว่าง

ข้อสังเกต

เซลล์ที่มีสูตรที่ส่งกลับ "" (ข้อความว่าง) จะถูกนับด้วย เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะไม่ถูกนับ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่

ข้อมูล

ข้อมูล

6

27

4

34

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNTBLANK(A2:B4)

นับเซลล์ว่างในช่วงด้านบน

2

หมายเหตุ: การคัดลอกจากบางเบราว์เซอร์อาจเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวลงในจุดเริ่มต้นของสูตรเมื่อวางในExcel ถ้าสูตรไม่แสดงผลลัพธ์ ให้เลือกเซลล์นั้น กดF2แล้วลบเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว แล้วกดEnter

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×