ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน COUNTBLANK ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชัน ทางสถิติ เพื่อนับจํานวนเซลล์ว่างในช่วงของเซลล์

ไวยากรณ์

COUNTBLANK(range)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COUNTBLANK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ช่วง    จำเป็น ช่วงที่คุณต้องการนับเซลล์ว่าง

ข้อสังเกต

เซลล์ที่มีสูตรที่ส่งกลับค่า "" (ข้อความว่าง) จะถูกนับด้วย เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะไม่ถูกนับ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่

ข้อมูล

ข้อมูล

6

27

4

34

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNTBLANK(A2:B4)

นับเซลล์ว่างในช่วงข้างบน

2

หมายเหตุ: การคัดลอกจากบางเบราว์เซอร์อาจเพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวลงในจุดเริ่มต้นของสูตรเมื่อวางใน Excel ถ้าสูตรไม่แสดงผลลัพธ์ ให้เลือกเซลล์นั้น กด F2 ลบเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว แล้วกด Enter

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×