หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
สูตรและฟังก์ชัน
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
สูตรและฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน COUNTIF

ใช้ COUNTIF ซึ่งเป็นหนึ่งใน ฟังก์ชันทางสถิติ เพื่อนับจำนวนของเซลล์ที่ตรงตามเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการนับจำนวนครั้งที่เมืองแต่ละเมืองปรากฏในรายการลูกค้า

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด COUNTIF จะระบุว่า:

  • =COUNTIF(คุณต้องการค้นหาที่ใด คุณต้องการค้นหาอะไร)

ตัวอย่างเช่น

  • =COUNTIF(A2:A5,"London")

  • =COUNTIF(A2:A5,A4)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

COUNTIF(range, criteria)

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ช่วง    (จำเป็น)

กลุ่มของเซลล์ที่คุณต้องการนับ ช่วง สามารถประกอบด้วยตัวเลข อาร์เรย์ ช่วงที่มีชื่อ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่ ค่าว่างและค่าข้อความจะถูกละเว้น

เรียนรู้วิธีเลือกช่วงในเวิร์กชีต

เกณฑ์    (จำเป็น)

ตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือสตริงข้อความที่ใช้กำหนดเซลล์ที่จะถูกนับรวมด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวเลข เช่น 32, การเปรียบเทียบ เช่น ">32", เซลล์ เช่น B4 หรือคำ เช่น "apples"

COUNTIF ใช้เกณฑ์เดียวเท่านั้น ใช้ COUNTIFS ถ้าคุณต้องการใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้คัดลอกข้อมูลในตารางด้านล่าง แล้ววางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีตใหม่

ข้อมูล

ข้อมูล

apples

32

oranges

54

peaches

75

apples

86

สูตร

คำอธิบาย

=COUNTIF(A2:A5,"apples")

นับจํานวนเซลล์ที่มี apples ในเซลล์ A2 ถึง A5 ผลลัพธ์คือ 2

=COUNTIF(A2:A5,A4)

นับจํานวนเซลล์ที่มี peaches (ค่าใน A4) ในเซลล์ A2 ถึง A5 ผลลัพธ์คือ 1

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

นับจํานวนแอปเปิล (ค่าใน A2) และส้ม (ค่าใน A3) ในเซลล์ A2 ถึง A5 ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3 สูตรนี้ใช้ COUNTIF สองครั้งเพื่อระบุเกณฑ์หลายเกณฑ์ หนึ่งเกณฑ์ต่อนิพจน์ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS ได้

=COUNTIF(B2:B5,">55")

นับจํานวนเซลล์ที่มีค่ามากกว่า 55 ในเซลล์ B2 ถึง B5 ผลลัพธ์คือ 2

=COUNTIF(B2:B5,"<>"&B4)

นับจํานวนเซลล์ที่มีค่าไม่เท่ากับ 75 ในเซลล์ B2 ถึง B5 เครื่องหมายและ (&) จะผสานตัวดําเนินการเปรียบเทียบที่มีค่าไม่เท่ากับ (<>) และค่าใน B4 เพื่ออ่าน =COUNTIF(B2:B5,"<>75") ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,"<=85")

นับจํานวนเซลล์ที่มีค่ามากกว่า (>) หรือเท่ากับ (=) 32 และน้อยกว่า (<) หรือเท่ากับ (=) 85 ในเซลล์ B2 ถึง B5 ผลลัพธ์คือ 1

=COUNTIF(A2:A5,"*")

นับจํานวนเซลล์ที่มีข้อความในเซลล์ A2 ถึง A5 เครื่องหมายดอกจัน (*) จะใช้เป็นอักขระตัวแทนเพื่อจับคู่อักขระใดๆ ผลลัพธ์คือ 4

=COUNTIF(A2:A5,"?????es")

นับจํานวนเซลล์ที่มี 7 อักขระพอดี และลงท้ายด้วยตัวอักษร "es" ในเซลล์ A2 ถึง A5 เครื่องหมายคําถาม (?) จะใช้เป็นอักขระตัวแทนเพื่อจับคู่อักขระแต่ละตัว ผลลัพธ์คือ 2

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

สิ่งที่ผิดพลาด

ค่าที่ส่งกลับสำหรับสตริงที่ยาวเกินไปไม่ถูกต้อง

ฟังก์ชัน COUNTIF จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้จับคู่สตริงที่ยาวกว่า 255 อักขระ

เมื่อต้องการจับคู่สตริงที่มีความยาวมากกว่า 255 อักขระ ให้ใช้ ฟังก์ชัน CONCATENATE หรือตัวดําเนินการเชื่อมต่อ & ตัวอย่างเช่น =COUNTIF(A2:A5,"long string"&"another long string")

ไม่มีค่าส่งกลับเมื่อคุณคาดว่าจะมี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใส่อาร์กิวเมนต์ เกณฑ์ ในเครื่องหมายอัญประกาศ

สูตร COUNTIF ได้รับข้อผิดพลาด #VALUE! เมื่ออ้างถึงเวิร์กชีตอื่น

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อสูตรที่มีฟังก์ชันอ้างอิงไปยังเซลล์หรือช่วงในเวิร์กบุ๊กที่ปิดและเซลล์ถูกคํานวณ เพื่อให้ฟีเจอร์นี้ทํางาน ได้ เวิร์กบุ๊กอื่นจะต้องเปิดอยู่

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ให้ทำสิ่งนี้

สาเหตุ

โปรดทราบว่า COUNTIF จะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในสตริงข้อความ

เกณฑ์ จะไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก กล่าวอีกนัยหนึ่งสตริง "apples" และสตริง "APPLES" จะตรงกับเซลล์เดียวกัน

ใช้อักขระตัวแทน

อักขระตัวแทน —เครื่องหมายคําถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) สามารถใช้ใน เกณฑ์ได้ เครื่องหมายคําถามตรงกับอักขระตัวเดียวใดๆ เครื่องหมายดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัว ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคําถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

ตัวอย่างเช่น =COUNTIF(A2:A5,"apple?") จะค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของ "apple" โดยอักษรตัวสุดท้ายสามารถแตกต่างกันได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณไม่มีอักขระที่ผิด

เมื่อนับค่าข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่มีช่องว่างนําหน้า ช่องว่างต่อท้าย การใช้เครื่องหมายอัญประกาศแบบตรงและแบบโค้งที่ไม่สอดคล้อง กัน หรืออักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา ในกรณีเหล่านี้ COUNTIF อาจส่งกลับค่าที่ไม่คาดคิด

ลองใช้ ฟังก์ชัน CLEAN หรือ ฟังก์ชัน TRIM

โปรดใช้ช่วงที่มีชื่อเพื่อความสะดวก

COUNTIF สนับสนุนช่วงที่มีชื่อในสูตร (เช่น =COUNTIF(fruit,">=32")-COUNTIF(fruit,">85") ช่วงที่มีชื่ออาจอยู่ในเวิร์กชีตปัจจุบัน เวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน หรือจากเวิร์กบุ๊กอื่น เมื่อต้องการอ้างอิงจากเวิร์กบุ๊กอื่น เวิร์กบุ๊กที่สองต้องเปิดด้วย

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน COUNTIF จะไม่นับเซลล์ตามพื้นหลังหรือสีฟอนต์ของเซลล์ อย่างไรก็ตาม Excel สนับสนุนฟังก์ชัน User-Defined (UDF) โดยใช้การดําเนินการ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) บนเซลล์ที่ยึดตามสีพื้นหลังหรือสีฟอนต์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีที่คุณสามารถนับจํานวนเซลล์ที่มีสีของเซลล์ที่ระบุโดยใช้ VBA

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน COUNTIFS

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน COUNTA

ภาพรวมของสูตรใน Excel

ฟังก์ชัน IFS

ฟังก์ชัน SUMIF

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×