ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

COUNTIFS (ฟังก์ชัน COUNTIFS)

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนำเกณฑ์ไปใช้กับเซลล์ในหลายช่วงและนับจำนวนครั้งที่เซลล์ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชื่อว่า ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง

ไวยากรณ์

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COUNTIFS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • criteria_range1    จำเป็น ช่วงแรกที่ใช้ประเมินเกณฑ์ที่สัมพันธ์กัน

  • criteria1    จำเป็น เกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ หรือข้อความที่กําหนดว่าเซลล์ใดจะถูกนับรวมไว้ ตัวอย่างเช่น เกณฑ์อาจเป็น 32, ">32", B4, "apples" หรือ "32"

  • criteria_range2, criteria2, ...    ไม่จำเป็น ช่วงเพิ่มเติมและเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันของช่วงนั้น อนุญาตได้ถึง 127 คู่ช่วง/เกณฑ์

สิ่งสำคัญ: ช่วงเพิ่มเติมแต่ละช่วงต้องมีจํานวนแถวและคอลัมน์ เท่ากันกับcriteria_range1 อาร์กิวเมนต์ ช่วงไม่ต้องเป็นช่วงที่อยู่ติดกัน

ข้อสังเกต

  • เกณฑ์ของแต่ละช่วงจะถูกใช้งานครั้งละหนึ่งเซลล์ ถ้าเซลล์แรกทั้งหมดตรงกับเกณฑ์ที่สัมพันธ์กัน การนับจะเพิ่มขึ้นอีก 1 ถ้าเซลล์ที่สองทั้งหมดตรงกับเกณฑ์ที่สัมพันธ์กัน การนับจะเพิ่มขึ้นอีก 1 อีกครั้ง และอื่นๆ จนกว่าเซลล์ทั้งหมดจะถูกประเมิน

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์เกณฑ์มีการอ้างอิงไปยังเซลล์ว่าง ฟังก์ชัน COUNTIFS จะถือว่าเซลล์ว่างนั้นมีค่าเป็น 0

  • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เครื่องหมายคําถาม (?) และดอกจัน (*) ในเกณฑ์ได้ เครื่องหมายคําถามตรงกับอักขระตัวเดียว และเครื่องหมายดอกจันจะตรงกับอักขระหลายตัวต่อเนื่องกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคําถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวเครื่องหมายตัวแรก (~) ไว้หน้าอักขระ

ตัวอย่าง 1

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีตExcelใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

พนักงานขาย

เกินโควตา Q1

เกินโควตา Q2

เกินโควตา Q3

สัญญา

ใช่

ไม่ได้

ไม่ใช่

นพดล

ใช่

ได้

ไม่ใช่

ดุสิต

ใช่

ใช่

ใช่

ดำรง

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNTIFS(B2:D2,"=ใช่")

นับจำนวนครั้งที่ สัญญา ขายได้เกินโควตาสำหรับช่วงเวลา Q1, Q2 และ Q3 (ใน Q1 เท่านั้น)

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=ใช่",C2:C5,"=ใช่")

นับจำนวนครั้งที่พนักงานขายขายได้เกินโควตาใน Q1 และ Q2 ของตัวเอง (นพดล และ ดุสิต)

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=ใช่",B3:D3,"=ใช่")

นับจำนวนครั้งที่ดำรงและนพดลขายได้เกินโควตาเดียวกันในช่วงเวลา Q1, Q2 และ Q3 (ใน Q2 เท่านั้น)

1

ตัวอย่าง 2

ข้อมูล

 

1

1/5/2554

2

2/5/2554

3

3/5/2554

4

4/5/2554

5

5/5/2554

6

6/5/2554

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COUNTIFS(A2:A7,"<6",A2:A7,">1")

นับจำนวนตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 6 (ไม่รวม 1 และ 6) ที่อยู่ในเซลล์ A2 ถึง A7

4

=COUNTIFS(A2:A7, "<5",B2:B7,"<5/3/2011")

นับจำนวนแถวที่มีจำนวนที่น้อยกว่า 5 ในเซลล์ A2 ถึง A7 และมีวันที่ก่อนหน้า 3/5/2554 ในเซลล์ B2 ถึง B7 ด้วย

2

=COUNTIFS(A2:A7, "<" & A6,B2:B7,"<" & B4)

คำอธิบายเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ แต่ใช้การอ้างอิงเซลล์แทนค่าคงที่ในเกณฑ์

2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

เมื่อต้องการนับเซลล์ที่ไม่ว่าง ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTA

เมื่อต้องการนับเซลล์โดยใช้เกณฑ์เดียว ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTIF

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน SUMIFS จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน IFS (Microsoft 365, Excel 2016 และใหม่กว่า)

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางสถิติ

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×