ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

COVAR (ฟังก์ชัน COVAR)

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ใช้ค่าความแปรปรวนร่วมเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้ที่สูงขึ้น มีความสัมพันธ์กับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COVARIANCE.P และ ฟังก์ชัน COVARIANCE.S

ไวยากรณ์

COVAR(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COVAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Array1     ต้องระบุ คือช่วงเซลล์แรกของจำนวนเต็ม

 • Array2     ต้องระบุ คือช่วงเซลล์ที่สองของจำนวนเต็ม

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • ถ้า array1 และ array2 มีจำนวนของจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน COVAR จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า array1 หรือ array2 นั้นว่างเปล่า ฟังก์ชัน COVAR จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ค่าความแปรปรวนร่วมคือ

  สมการ

  โดยที่:

  x และ y

  คือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง AVERAGE(array1) และ AVERAGE(array2) และ n คือขนาดตัวอย่าง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล1

ข้อมูล2

3

9

2

7

4

1.2

5

15

6

17

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COVAR(A2:A6, B2:B6)

ความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่แต่ละคู่ของจุดข้อมูลข้างบน

5.2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×