ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

CUBESETCOUNT (ฟังก์ชัน CUBESETCOUNT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUBESETCOUNT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนของรายการในชุด

ไวยากรณ์

CUBESETCOUNT(set)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUBESETCOUNT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Set    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของนิพจน์ Microsoft Excel ที่ประเมินค่าเป็นชุดที่กำหนดด้วยฟังก์ชัน CUBESET ชุดอาจเป็นฟังก์ชัน CUBESET หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีฟังก์ชัน CUBESET ก็ได้

ข้อสังเกต

เมื่อฟังก์ชัน CUBESETCOUNT ประเมินค่า ฟังก์ชันจะแสดงข้อความ "#GETTING_DATA…" ในเซลล์ชั่วคราวก่อนที่จะได้ข้อมูลทั้งหมด

ตัวอย่าง

=CUBESETCOUNT(A3)

=CUBESETCOUNT(CUBESET("Sales","[Product].[All Products].Children","Products",1,"[Measures].[Sales Amount]"))

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×