ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUMIPMT  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าดอกเบี้ยสะสมของการชำระเงินกู้ระหว่าง start_period และ end_period

ไวยากรณ์

CUMIPMT(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUMIPMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ย

 • Nper    จำเป็น จํานวนงวดการชําระเงินทั้งหมด

 • Pv    จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน

 • Start_period    จำเป็น รอบระยะเวลาแรกในการคํานวณ รอบระยะเวลาการชําระเงินมีหมายเลขโดยเริ่มต้นด้วย 1

 • End_period    จำเป็น รอบระยะเวลาสุดท้ายในการคํานวณ

 • ชนิด    จำเป็น ระยะเวลาของการชําระเงิน

Type

กำหนดเวลา

0 (ศูนย์)

การชำระเงินที่จุดสิ้นสุดของคาบเวลา

1

การชำระเงินที่จุดเริ่มต้นของคาบเวลา

ข้อสังเกต

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณผ่อนชําระรายเดือนสําหรับเงินกู้จํานวน 4 ปี ในอัตราดอกเบี้ยรายปี 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ 10%/12 เป็นค่า rate และ 4*12 สําหรับ nper หากคุณชําระเงินรายปีด้วยเงินกู้เดียวกันให้ใช้ 10% สําหรับอัตราและ 4 สําหรับ nper

 • ถ้าค่า ≤ 0, nper ≤ 0, หรือ pv ≤ 0 ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า start_period < 1 และ end_period < 1 หรือ start_period > end_period แล้ว ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า type เป็นตัวเลขใดๆ ที่นอกเหนือจาก 0 หรือ 1ฟังก์ชัน CUMIPMT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.09

อัตราดอกเบี้ยรายปี

30

จำนวนปีในการกู้เงิน

125000

มูลค่าปัจจุบัน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,13,24,0)

จำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดของการชำระเงินกู้ในปีที่สอง ซึ่งมีคาบเวลาตั้งแต่ 13 ถึง 24

-11135.23213

=CUMIPMT(A2/12,A3*12,A4,1,1,0)

จำนวนดอกเบี้ยของการชำระเงินกู้แบบครั้งเดียวในเดือนแรก

-937.5

หมายเหตุ: 

 • หารอัตราดอกเบี้ยด้วย 12 เพื่อหาอัตราดอกเบี้ยรายเดือน คูณจํานวนปีที่ชําระเงินด้วย 12 เพื่อหาจํานวนการชําระเงิน

 • ใน Excel สำหรับเว็บ เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ในรูปแบบที่เหมาะสม ให้เลือกเซลล์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก รูปแบบตัวเลข แล้วคลิก ทั่วไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×