จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

DATEVALUE (ฟังก์ชัน DATEVALUE)

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ซึ่งแสดงด้วย date_text ให้ใช้ DATEVALUE ในการแปลงวันที่ที่เขียนด้วยข้อความให้เป็นเลขลำดับ

ไวยากรณ์

DATEVALUE(date_text)

date_text     คือข้อความที่แสดงวันที่ในรูปแบบวันที่ ตัวอย่างเช่น "30/1/2008" หรือ "30-ม.ค.-2008" เป็นสตริงข้อความภายในเครื่องหมายอัญประกาศที่แสดงวันที่ ถ้าละเว้นสัดส่วนปีของ date_text ฟังก์ชัน DATEVALUE จะใช้ปีปัจจุบันจากนาฬิกาที่มีอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ข้อมูลเวลาใน date_text จะถูกละเว้น

ข้อสังเกต

  • ค่าวันที่จะถูกจัดเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 31 ธันวาคม 1899 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 1900

  • ฟังก์ชันส่วนใหญ่จะแปลงค่าวันที่เป็นเลขลำดับโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DATEVALUE("22/8/2008")

เลขลำดับของวันที่ในรูปแบบข้อความ (39682)

=DATEVALUE("22-ส.ค.-2008")

เลขลำดับของวันที่ในรูปแบบข้อความ (39682)

=DATEVALUE("2008/02/23")

เลขลำดับของวันที่ในรูปแบบข้อความ (39501)

=DATEVALUE("5-ก.ค.")

เลขลำดับของข้อความวันที่ สมมติว่านาฬิกาในเครื่องเป็นปี 2000 (37807)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×