ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DAVERAGE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

หาค่าเฉลี่ยของค่าต่างๆ ในฟิลด์ (คอลัมน์) ของเรคคอร์ดในรายการหรือฐานข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

DAVERAGE(database, field, criteria)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DAVERAGE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ฐาน ข้อมูล     คือช่วงของเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นรายการหรือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือรายการของข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งแถวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือระเบียน และคอลัมน์ของข้อมูลคือเขตข้อมูล แถวแรกของรายการมีป้ายชื่อสําหรับแต่ละคอลัมน์

 • ฟิลด์     ระบุว่าจะใช้คอลัมน์ใดในฟังก์ชัน ใส่ป้ายชื่อคอลัมน์ที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศคู่ เช่น "อายุ" หรือ "ผลตอบแทน" หรือตัวเลข (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ที่แสดงตําแหน่งของคอลัมน์ภายในรายการ: 1 สําหรับคอลัมน์แรก 2 สําหรับคอลัมน์ที่สอง และอื่นๆ

 • เกณฑ์     คือช่วงของเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่คุณระบุ คุณสามารถใช้ช่วงใดก็ได้สําหรับอาร์กิวเมนต์ criteria ตราบใดที่ช่วงนั้นมีป้ายชื่อคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่คุณระบุเงื่อนไขสําหรับคอลัมน์นั้น

ข้อสังเกต

 • คุณสามารถใช้ช่วงใดเป็นอาร์กิวเมนต์ criteria ก็ได้ ตราบเท่าที่ช่วงนั้นมีป้ายชื่อของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่ใช้ระบุเงื่อนไข

  ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง G1:G2 ประกอบด้วยป้ายชื่อคอลัมน์ Income ในเซลล์ G1 และจำนวนตัวเลข 10,000 ในเซลล์ G2 คุณก็สามารถกำหนดช่วงเป็น MatchIncome และใช้ชื่อนั้นเป็นอาร์กิวเมนต์ของเกณฑ์ในฟังก์ชันฐานข้อมูลได้

 • ถึงแม้ว่าช่วงเงื่อนไขจะอยู่ที่ใดก็ได้บนเวิร์กชีต แต่อย่าวางช่วงเงื่อนไขไว้ใต้รายการ ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการ ข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มลงในแถวแรกด้านล่างรายการ ถ้าแถวด้านล่างรายการไม่ว่างเปล่า Excel จะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วงของเกณฑ์ไม่ได้ซ้อนทับรายการข้อมูล

 • เมื่อต้องการดำเนินการทั้งคอลัมน์ในฐานข้อมูล ให้เพิ่มบรรทัดว่างไว้ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ภายในช่วง criteria

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

ความสูง

=แอปเปิล

>10

<16

=แพร์

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

Apple

18

20

14

105

Pear

1.2

1.2

10

96

Cherry

1.3

14

9

105

Apple

14

15

10

75

Pear

9

8

8

76.8

Apple

8

9

6

45

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DAVERAGE(A4:E10,"ผลตอบแทน",A1:B2)

ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของต้นแอปเปิ้ลที่มีความสูงเกิน 10 ฟุต

1.2

=DAVERAGE(A4:E10, 3, A4:E10)

อายุเฉลี่ยของต้นไม้ทุกต้นในฐานข้อมูล

1.3

ตัวอย่างของเงื่อนไข

 • การพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับในเซลล์จะระบุว่าคุณต้องการใส่สูตร เมื่อต้องการแสดงข้อความที่มีเครื่องหมายเท่ากับ ให้ล้อมรอบข้อความและเครื่องหมายเท่ากับด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ดังนี้

  "=Davolio"

  คุณยังสามารถทําเช่นนั้นได้ถ้าคุณกําลังใส่นิพจน์ (การรวมสูตร ตัวดําเนินการ และข้อความ) และคุณต้องการแสดงเครื่องหมายเท่ากับแทนที่จะให้ Excel ใช้ในการคํานวณ ตัวอย่างเช่น

  =''= รายการ ''

  เมื่อรายการคือข้อความหรือค่าที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น:

สิ่งที่คุณพิมพ์ลงในเซลล์

สิ่งที่ Excel ประเมินและแสดง

="=Davolio"

=Davolio

="=3000"

=3000

ส่วนต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของเกณฑ์ที่มีความซับซ้อน

หลายเกณฑ์ในหนึ่งคอลัมน์

ตรรกะบูลีน:     (พนักงานขาย = "Davolio" OR พนักงานขาย = "Buchanan")

เมื่อต้องการค้นหาแถวต่างๆ ที่ตรงกับหลายเกณฑ์สำหรับหนึ่งคอลัมน์ ให้พิมพ์เกณฑ์ลงไปตรงด้านล่างของแต่ละเกณฑ์ในแต่ละแถวของช่วงเกณฑ์นั้น

ในช่วงข้อมูลต่อไปนี้ (A6:C10) ช่วงเกณฑ์ (B1:B3) แสดงแถวต่างๆ ที่มี "Davolio" หรือ "Buchanan" ในคอลัมน์พนักงานขาย (A8:C10)

 

A

B

C

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

2

=Davolio

3

=Buchanan

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

หลายเกณฑ์ในหลายคอลัมน์ซึ่งเกณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นจริง

ตรรกะบูลีน     (ชนิด = "พืชผัก" AND ยอดขาย > 1000)

เมื่อต้องการค้นหาแถวต่างๆ ที่ตรงกับหลายเกณฑ์ในหลายคอลัมน์ ให้พิมพ์เกณฑ์ทั้งหมดในแถวเดียวกันกับช่วงเกณฑ์

ในช่วงข้อมูลต่อไปนี้ (A6:C10) ช่วงเกณฑ์ (A1:C2) แสดงแถวทั้งหมดที่มี "พืชผัก" ในคอลัมน์ชนิดและมีมูลค่ามากกว่า $1,000 ในคอลัมน์ยอดขาย (A9:C10)

 

A

B

C

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

2

=พืชผัก

>1000

3

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

หลายเกณฑ์ในหลายคอลัมน์ซึ่งเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต้องเป็นจริง

ตรรกะบูลีน:     (ชนิด = "พืชผัก" OR พนักงานขาย = "Davolio")

เมื่อต้องการค้นหาแถวต่างๆ ที่ตรงกับหลายเกณฑ์ในหลายคอลัมน์ซึ่งเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต้องเป็นจริง ให้พิมพ์เกณฑ์ในแต่ละแถวของช่วงเกณฑ์

ในช่วงข้อมูลต่อไปนี้ (A6:C10) ช่วงเกณฑ์ (A1:B3) แสดงแถวทั้งหมดที่มี "พืชผัก" ในคอลัมน์ชนิดหรือ "Davolio" ในคอลัมน์พนักงานขาย (A8:C10)

 

A

B

C

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

2

=พืชผัก

3

=Davolio

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

ชุดของเกณฑ์หลายชุดโดยที่แต่ละชุดประกอบด้วยเกณฑ์สำหรับหลายคอลัมน์

ตรรกะบูลีน     ( (พนักงานขาย = "Davolio AND ยอดขาย > 3000) OR (พนักงานขาย = "Buchanan" AND ยอดขาย > 1500) )

เมื่อต้องการค้นหาแถวต่างๆ ที่ตรงกับหลายชุดของเกณฑ์โดยที่แต่ละชุดของเกณฑ์ประกอบด้วยเกณฑ์สำหรับหลายคอลัมน์ ให้พิมพ์แต่ละชุดของเกณฑ์ในแต่ละแถว

ในช่วงข้อมูลต่อไปนี้ (A6:C10), ช่วงของเกณฑ์ (B1:C3) แสดงแถวต่างๆ ที่มีทั้ง "Davolio" ในคอลัมน์พนักงานขาย และมูลค่าที่มากกว่า 3,000 ดอลลาร์ในคอลัมน์ยอดขาย หรือแสดงแต่ละแถวที่มี "Buchanan" ในคอลัมน์พนักงานขาย และมูลค่าที่มากกว่า $1,500 ในคอลัมน์ยอดขาย (A9:C10)

 

A

B

C

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

2

=Davolio

>3000

3

=Buchanan

>1500

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

หลายชุดของเกณฑ์โดยที่แต่ละชุดของเกณฑ์ประกอบด้วยเกณฑ์สำหรับหนึ่งคอลัมน์

ตรรกะบูลีน     ( (ยอดขาย > 6000 AND ยอดขาย < 6500 ) OR (ยอดขาย < 500) )

เมื่อต้องการค้นหาแถวต่างๆ ที่ตรงกับหลายชุดของเกณฑ์โดยที่แต่ละชุดของเกณฑ์ประกอบด้วยเกณฑ์สำหรับหนึ่งคอลัมน์ ให้พิมพ์เกณฑ์ทั้งหมดในแถวเดียวกันกับช่วงเกณฑ์ ให้ใส่ส่วนหัวของคอลัมน์แบบเดียวกันไว้ในหลายๆ คอลัมน์

ในช่วงข้อมูลต่อไปนี้ (A6:C10) ช่วงของเกณฑ์ (C1:D3) แสดงแถวต่างๆ ที่มีมูลค่าระหว่าง 6,000 และ 6,500 และมูลค่าที่น้อยกว่า 500 ในคอลัมน์ยอดขาย (A8:C10)

 

A

B

C

D

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

เกณฑ์ที่จะค้นหาค่าข้อความที่มีอักขระบางตัวร่วมกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาค่าข้อความที่มีอักขระบางตัวร่วมกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือมากกว่าดังต่อไปนี้

 • พิมพ์อักขระอย่างน้อยหนึ่งตัวโดยไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อค้นหาแถวที่มีค่าข้อความในคอลัมน์ที่ขึ้นต้นด้วยอักขระเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ข้อความ Dav เป็นเงื่อนไข Excel จะค้นหา "Davolio," "David," และ "Davis"

 • ใช้อักขระตัวแทน

  สามารถใช้อักขระตัวแทนต่อไปนี้เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบได้

ให้ใช้

เมื่อต้องการค้นหา

? (เครื่องหมายคำถาม)

อักขระตัวเดียวตัวใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น sm?th จะค้นหา "smith" และ "smyth"

* (เครื่องหมายดอกจัน)

อักขระจำนวนเท่าใดก็ได้
ตัวอย่างเช่น *east จะค้นหา "Northeast" และ "Southeast"

~ (เครื่องหมายตัวหนอน) ตามด้วย ?, * หรือ ~

เครื่องหมายคำถาม เครื่องหมายดอกจัน หรือเครื่องหมายตัวหนอน
ตัวอย่างเช่น fy91~? จะค้นหา "fy91?"

ในช่วงข้อมูลต่อไปนี้ (A6:C10) ช่วงของเกณฑ์ (A1:B3) แสดงแถวต่างๆ ที่มี "เนื้อ" เป็นอักขระแรกในคอลัมน์ชนิด หรือแถวต่างๆ ที่มีอักขระตัวที่สองเป็น "ร" ในคอลัมน์พนักงานขาย (A7:C9)

 

A

B

C

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

2

เนื้อ

3

=?u*

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

เกณฑ์ที่ได้สร้างไว้เป็นผลลัพธ์ของสูตร

คุณสามารถใช้ค่าจากการคํานวณที่เป็นผลลัพธ์ของ สูตร เป็นเกณฑ์ของคุณได้ โปรดอย่าลืมประเด็นสําคัญต่อไปนี้:

 • สูตรต้องประเมินค่าเป็น TRUE หรือ FALSE

 • เนื่องจากว่าคุณกำลังใช้สูตร ให้ใส่สูตรที่ต้องการ และอย่าพิมพ์นิพจน์ในรูปแบบต่อไปนี้

  =''= รายการ ''

 • อย่าใช้ป้ายชื่อคอลัมน์สำหรับป้ายชื่อของเกณฑ์ ให้ปล่อยป้ายชื่อของเกณฑ์ว่างเปล่า หรือจะใช้ป้ายชื่อที่ไม่ใช่ป้ายชื่อคอลัมน์ในช่วงก็ได้ (ในตัวอย่างด้านล่าง ค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ และการตรงกันพอดี)

  ถ้าคุณใช้ป้ายชื่อคอลัมน์ในสูตรแทนที่จะเป็นการอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์หรือชื่อช่วง Excel จะแสดงค่าความผิดพลาด เช่น #NAME? หรือ #VALUE! ในเซลล์ที่มีเงื่อนไข ในเซลล์ที่มีเงื่อนไข คุณอาจละเลยข้อผิดพลาดนี้ได้ เพราะไม่มีผลกระทบต่อวิธีการกรองช่วง

 • สูตรที่คุณใช้เป็นเกณฑ์จะต้องใช้ การอ้างอิงสัมพัทธ์ ในการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่เกี่ยวข้องในแถวแรก (ในตัวอย่างด้านล่าง C7 และ A7)

 • การอ้างอิงอื่นๆ ในสูตรจะต้องเป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์

ส่วนย่อยต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของเงื่อนไขที่ระบุซึ่งเป็นผลลัพธ์ของสูตร

การกรองค่าที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของค่าทั้งหมดในช่วงข้อมูล

ในช่วงข้อมูลต่อไปนี้ (A6:D10) ช่วงเงื่อนไข (D1:D2) แสดงแถวต่างๆ ที่มีค่าในคอลัมน์ยอดขายมากกว่าค่าเฉลี่ยของค่ายอดขายทั้งหมด (C7:C10) ในสูตร "C7" อ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่ถูกกรอง (C) ของแถวแรกของช่วงข้อมูล (7)

 

A

B

C

D

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

ค่าเฉลี่ยจากการคำนวณ

2

=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)

3

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

การกรองข้อความโดยใช้การค้นหาแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ในช่วงข้อมูล (A6:D10) ช่วงเงื่อนไข (D1:D2) แสดงแถวต่างๆ ที่มี "Produce" ในคอลัมน์ ชนิด โดยใช้ฟังก์ชัน EXACT เพื่อทําการค้นหาแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก (A10:C10) ในสูตร "A7" อ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่ถูกกรอง (A) ของแถวแรกของช่วงข้อมูล (7)

 

A

B

C

D

1

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

การตรงกันพอดี

2

=EXACT(A7, "Produce")

3

4

5

6

ชนิด

พนักงานขาย

ยอดขาย

7

เครื่องดื่ม

Suyama

$5122

8

เนื้อสัตว์

Davolio

$450

9

พืชผัก

Buchanan

$6328

10

พืชผัก

Davolio

$6544

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×