ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

DAY (ฟังก์ชัน DAY)

ส่งกลับวันของวันที่ที่แสดงด้วยเลขลำดับ โดยต้องระบุวันเป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 31

ไวยากรณ์

DAY(serial_number)

serial_number     คือวันที่ของวันที่คุณกำลังค้นหา

ข้อสังเกต

  • ค่าวันที่จะถูกจัดเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 31 ธันวาคม 1899 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 1900

  • ค่าที่ส่งกลับโดยฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าแบบคริสต์ศักราชโดยไม่คำนึงว่ารูปแบบการแสดงผลของค่าวันที่ที่ใส่ไว้จะเป็นรูปแบบใด ตัวอย่างเช่น ถ้ารูปแบบการแสดงผลของวันที่ที่ใส่เป็นฮิจเราะห์ ค่าที่ส่งกลับของฟังก์ชัน YEAR, MONTH และ DAY จะเป็นค่าที่สัมพันธ์กับวันที่แบบคริสต์ศักราชที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=DAY("15-เม.ย.-2008")

วันของวันที่ (15)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×