ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

DAYS (ฟังก์ชัน DAYS)

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DAYS ใน Microsoft Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน DAY ให้ดูที่ ฟังก์ชัน DAY

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ไวยากรณ์

DAYS(end_date, start_date)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DAYS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • End_date    (ต้องระบุ) Start_date และ End_date คือ วันที่สองวันที่ที่คุณต้องการทราบจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสองนี้

  • Start_date    (ต้องระบุ) Start_date และ End_date คือ วันที่สองวันที่ที่คุณต้องการทราบจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสองนี้

หมายเหตุ: Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสตศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสตศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เพราะว่าอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสตศักราช 1900) ไปอีก 39447 วัน

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่ทั้งสองเป็นตัวเลข แล้ว DAYS จะใช้ EndDate และ StartDate คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสอง

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่อันใดอันหนึ่งเป็นข้อความ อาร์กิวเมนต์นั้นจะถือเป็น DATEVALUE(date_text) และจะส่งกลับวันที่จำนวนเต็มแทนคอมโพเนนต์เวลา

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่เป็นค่าตัวเลขที่อยู่นอกช่วงของวันที่ที่ถูกต้อง DAYS จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่เป็นสตริงที่ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ให้เป็นวันที่ที่ถูกต้องได้ DAYS จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

31/12//2554

1/1/2554

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DAYS("3/15/11","2/1/11")

ค้นหาจำนวนวันระหว่างวันที่สิ้นสุด (3/15/11) และวันที่เริ่มต้น (2/1/11) เมื่อคุณพิมพ์วันที่ในฟังก์ชันโดยตรง คุณต้องใส่วันที่ไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ผลลัพธ์ คือ 42

42

=DAYS(A2,A3)

ค้นหาจำนวนวันระหว่างวันที่สิ้นสุดใน A2 และวันที่เริ่มต้นใน A3 (364)

364

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×