ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DDB (ฟังก์ชัน DDB)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DDB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับช่วงเวลาที่ระบุโดยใช้วิธี Double-Declining Balance หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

DDB(cost, salvage, life, period, [factor])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DDB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Cost    (ต้องระบุ) ต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์

  • Salvage    (ต้องระบุ) มูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์) ค่านี้เป็น 0 ได้

  • Life    (ต้องระบุ) จำนวนคาบเวลาทั้งหมดที่สินทรัพย์ถูกประเมินค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่า อายุการใช้งานของสินทรัพย์)

  • Period    (ต้องระบุ) คาบเวลาที่คุณต้องการนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา โดยจะต้องใช้หน่วยเดียวกับค่า life

  • Factor    (ระบุหรือไม่ก็ได้) อัตราที่มูลค่าลดลง ถ้าไม่ใส่ค่า Factor จะถือว่าเท่ากับ 2 (วิธี Double-Declining Balance)

สิ่งสำคัญ: อาร์กิวเมนต์ทั้งห้าต้องเป็นจำนวนบวก

ข้อสังเกต

  • วิธี Double-Declining Balance จะคำนวณค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง ค่าเสื่อมราคาจะสูงสุดในช่วงแรก และจะลดลงในช่วงต่อมา DDB จะใช้สูตรต่อไปนี้คำนวณค่าเสื่อมราคาของคาบเวลาหนึ่ง

ค่าน้อยที่สุด( (ต้นทุน - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดจากคาบเวลาก่อนหน้า) * (ค่า factor/life) (ต้นทุน - ซาก - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดจากคาบเวลาก่อนหน้า) )

  • เปลี่ยนค่า Factor ถ้าคุณไม่ต้องการใช้วิธี Double-Declining Balance

  • ถ้าคุณต้องการสลับไปยังการหาค่าเสื่อมแบบเส้นตรง ในกรณีที่ค่าเสื่อมราคาจะมากกว่าการคำนวณด้วยวิธีดุลที่ลดลง ให้ใช้ฟังก์ชัน VDB

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

 

$2,400

ราคาเริ่มต้น

$300

ราคาค่าซาก

10

ช่วงการใช้ประโยชน์เป็นจำนวนปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DDB(A2,A3,A4*365,1)

ค่าเสื่อมราคาในวันแรก โดยใช้วิธียอดลดลงทวีคูณ ค่า factor เริ่มต้นเท่ากับ 2

$1.32

=DDB(A2,A3,A4*12,1,2)

ค่าเสื่อมราคาในเดือนแรก

$40.00

=DDB(A2,A3,A4,1,2)

ค่าเสื่อมราคาในปีแรก

$480.00

=DDB(A2,A3,A4,2,1.5)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สองโดยใช้ค่า factor เท่ากับ 1.5 แทนวิธียอดลดลงทวีคูณ

$306.00

=DDB(A2,A3,A4,10)

ค่าเสื่อมราคาของปีที่สิบ ค่า factor เริ่มต้นเท่ากับ 2

$22.12

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×