ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DDB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับช่วงเวลาที่ระบุโดยใช้วิธี Double-Declining Balance หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

DDB(cost, salvage, life, period, [factor])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DDB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ต้นทุน    จำเป็น ต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์

  • Salvage    จำเป็น ค่าที่จุดสิ้นสุดของค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่ามูลค่าค่ากู้ของสินทรัพย์) ค่านี้อาจเป็น 0

  • ชีวิต    จำเป็น จํานวนงวดที่สินทรัพย์ถูกเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (บางครั้งเรียกว่า อายุการใช้งานของสินทรัพย์)

  • ช่วงเวลา    จำเป็น คาบเวลาที่คุณต้องการคํานวณค่าเสื่อมราคา ระยะเวลาต้องใช้หน่วยเดียวกับอายุการใช้งาน

  • ปัจจัย    ไม่จำเป็น อัตราที่ยอดลดลง ถ้าไม่ใส่ค่า factor จะถือว่าค่า factor เป็น 2 (วิธี #A0 Balance)

สิ่งสำคัญ: อาร์กิวเมนต์ทั้งห้าต้องเป็นจำนวนบวก

ข้อสังเกต

  • วิธี #A0 Balance จะประมวลผลค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง ค่าเสื่อมราคาจะสูงสุดในช่วงแรกและลดลงในช่วงต่อเนื่อง DDB จะใช้สูตรต่อไปนี้คํานวณค่าเสื่อมราคาของคาบเวลาหนึ่ง

ค่าน้อยที่สุด( (ต้นทุน - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดจากคาบเวลาก่อนหน้า) * (ค่า factor/life) (ต้นทุน - ซาก - ค่าเสื่อมราคาทั้งหมดจากคาบเวลาก่อนหน้า) )

  • เปลี่ยนค่า Factor ถ้าคุณไม่ต้องการใช้วิธี Double-Declining Balance

  • ถ้าคุณต้องการสลับไปยังการหาค่าเสื่อมแบบเส้นตรง ในกรณีที่ค่าเสื่อมราคาจะมากกว่าการคำนวณด้วยวิธีดุลที่ลดลง ให้ใช้ฟังก์ชัน VDB

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

 

$2,400

ราคาเริ่มต้น

$300

ราคาค่าซาก

10

ช่วงการใช้ประโยชน์เป็นจำนวนปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DDB(A2,A3,A4*365,1)

ค่าเสื่อมราคาในวันแรก โดยใช้วิธี #A0 Balance ค่า factor เริ่มต้นคือ 2

$1.32

=DDB(A2,A3,A4*12,1,2)

ค่าเสื่อมราคาในเดือนแรก

$40.00

=DDB(A2,A3,A4,1,2)

ค่าเสื่อมราคาในปีแรก

$480.00

=DDB(A2,A3,A4,2,1.5)

ค่าเสื่อมราคาในปีที่สองโดยใช้ค่า factor เท่ากับ 1.5 แทนวิธียอดลดลงทวีคูณ

$306.00

=DDB(A2,A3,A4,10)

ค่าเสื่อมราคาของปีที่สิบ ค่า factor เริ่มต้นคือ 2

$22.12

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×