ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DEC2HEX (ฟังก์ชัน DEC2HEX)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DEC2HEX ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขฐานสิบไปเป็นฐานสิบหก

ไวยากรณ์

DEC2HEX(number, [places])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DEC2HEX มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือจำนวนเต็มฐานสิบที่คุณต้องการแปลง ถ้าตัวเลขนี้เป็นค่าลบ Places จะถูกละไว้และ DEC2HEX จะส่งกลับเลขฐานสิบหกที่มีอักขระ 10 ตัว (40 บิต) ซึ่งบิตที่มีนัยสำคัญสูงสุดคือบิตเครื่องหมาย ส่วนที่เหลืออีก 39 บิตคือบิตขนาด โดยจะแสดงตัวเลขติดลบด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

  • Places    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือจำนวนอักขระที่จะใช้ ถ้าละค่า Places ฟังก์ชัน DEC2HEX จะใช้จำนวนอักขระน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น Places มีประโยชน์ในการใส่ 0 (ศูนย์) นำหน้าค่าที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number เป็น < -549,755,813,888 หรือถ้า Number เป็น > 549,755,813,887 ฟังก์ชัน DEC2HEX จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DEC2HEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าผลลัพธ์ของ DEC2HEX ต้องการมากกว่าจำนวนอักขระ Places ที่ระบุ จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด
    ตัวอย่าง เช่น DEC2HEX(64,1) จะส่งกลับค่าความผิดพลาดเนื่องจากผลลัพธ์ (40) มีสองอักขระ

  • ถ้า Places ไม่ใช่จำนวนเต็ม ค่าของ Places จะถูกตัดเศษทศนิยมทิ้ง

  • ถ้า Places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DEC2HEX จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Places เป็นลบ ฟังก์ชัน DEC2HEX จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=DEC2HEX(100, 4)

แปลงเลขฐานสิบที่มีค่า 100 เป็นเลขฐานสิบหกที่มี 4 อักขระ ("padded" ที่มีเลขศูนย์นำหน้าสองตัว)

0064

=DEC2HEX(-54)

แปลงเลขฐานสิบที่มีค่า -54 เป็นเลขฐานสิบหก

FFFFFFFFCA

=DEC2HEX(-28)

แปลงเลขฐานสิบที่มีค่า -28 ไปเป็นเลขฐานสิบหก

1C

=DEC2HEX(64, 1)

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM! เนื่องจากผลลัพธ์ (40) ต้องการอักขระ 2 ตำแหน่ง

#NUM!

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×