ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DELTA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่ ส่งกลับค่า 1 ถ้า number1 = number2; จะส่งกลับค่า 0 เป็นอย่างอื่น ใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการกรองชุดค่า ตัวอย่างเช่น การหาผลรวมของฟังก์ชัน DELTA หลายฟังก์ชัน จะคํานวณการนับคู่ที่เท่ากัน ฟังก์ชันนี้เรียกอีกอย่างว่าฟังก์ชัน Kronecker Delta

ไวยากรณ์

DELTA(number1, [number2])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DELTA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • เลข 1    จำเป็น จํานวนแรก

  • Number2    ไม่จำเป็น จํานวนที่สอง ถ้าไม่ระบุ จะถือว่า number2 เป็นศูนย์

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number1 ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DELTA จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number2 ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DELTA จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DELTA(5, 4)

ตรวจสอบว่า 5 เท่ากับ 4 หรือไม่

0

=DELTA(5, 5)

ตรวจสอบว่า 5 เท่ากับ 5 หรือไม่

1

=DELTA(0.5, 0)

ตรวจสอบว่า 0.5 เท่ากับ 0 หรือไม่

0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×