ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DELTA (ฟังก์ชัน DELTA)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DELTA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่ ส่งกลับค่า 1 ถ้า Number1 = Number2 และจะส่งกลับค่า 0 ถ้ามีค่าเป็นอย่างอื่น ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกรองชุดค่า ตัวอย่างเช่น คุณคำนวณการนับคู่ที่เท่ากันได้เมื่อรวมผลบวกของฟังก์ชัน DELTA หลายๆ ฟังก์ชัน โดยเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชัน Kronecker Delta

ไวยากรณ์

DELTA(number1, [number2])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DELTA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1    (ต้องระบุ) คือจำนวนแรก

  • Number2    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือจำนวนที่สอง ถ้าละไว้ แสดงว่า Number2 คือศูนย์

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number1 ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DELTA จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number2 ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน DELTA จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DELTA(5, 4)

ตรวจสอบว่า 5 เท่ากับ 4 หรือไม่

0

=DELTA(5, 5)

ตรวจสอบว่า 5 เท่ากับ 5 หรือไม่

1

=DELTA(0.5, 0)

ตรวจสอบว่า 0.5 เท่ากับ 0 หรือไม่

0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×