DISC (ฟังก์ชัน DISC)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DISC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

ไวยากรณ์

DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2018,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DISC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Settlement    (ต้องระบุ) วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันออกจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นวันที่ที่ขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ซื้อ

 • Maturity    ต้องระบุ คือวันครบกำหนดของหลักทรัพย์ วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ

 • Pr    (ต้องระบุ) คือราคาของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

 • Redemption    (ต้องระบุ) คือมูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

 • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับที่เรียงต่อกันเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น1มกราคม๑๙๐๐คือหมายเลขลำดับที่1และ1มกราคม๒๐๑๘คือหมายเลขประจำสินค้า๔๓๑๐๑เนื่องจากเป็น๔๓,๑๐๑วันหลังจากวันที่1มกราคม๑๙๐๐

 • วันที่ทำการชำระเงินคือวันที่ผู้ซื้อซื้อคูปองเช่นพันธบัตร วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่ที่คูปองหมดอายุ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าพันธบัตร30ปีจะถูกนำออกใช้ในวันที่1มกราคม๒๐๑๘และได้รับการซื้อโดยผู้ซื้อหกเดือนต่อมา วันที่ออกจะเป็นวันที่วันที่1มกราคม๒๐๑๘วันที่ชำระค่าซื้อขายจะเป็น1กรกฎาคม๒๐๑๘และวันครบกำหนดไถ่ถอนจะเป็น1มกราคม๒๐๔๘, 30 ปีหลังจากวันที่1มกราคม๒๐๑๘วันที่ออกให้

 • Settlement, Maturity และ Basis จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า Settlement หรือ Maturity มีค่าหมายเลขวันที่อนุกรมไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Pr ≤ 0 หรือ Redemption ≤ 0 ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Basis < 0 หรือถ้า Basis > 4 ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Settlement ≥ Maturity ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • DISC สามารถคำนวณได้ดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • B = จำนวนวันในหนึ่งปี โดยนับตามหลักเกณฑ์แบบปี

  • DSM = จำนวนวันระหว่าง Settlement และ Maturity

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

07/01/2018

วันที่ทำข้อตกลง

01/01/2048

วันที่ครบกำหนดชำระ

97.975

ราคา

100

มูลค่าไถ่ถอน

1

ตามที่เป็นจริง/หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DISC(A2,A3,A4,A5,A6)

อัตราส่วนลดของพันธบัตร สำหรับพันธบัตรที่มีเงื่อนไขตามข้างบน

๐.๐๐๑๐๓๘

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×