ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DISC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราส่วนลดของหลักทรัพย์

ไวยากรณ์

DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2018,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DISC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Settlement    จำเป็น วันที่ชําระค่าข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันที่ออกหลักทรัพย์เมื่อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ

 • วันครบกําหนดไถ่ตัว    จำเป็น วันครบกําหนดของ Security's วันครบกําหนดไถ่ตัวคือวันที่ความปลอดภัยหมดอายุ

 • Pr    จำเป็น ราคาตามราคาตามบัญชี $100

 • การแลกใช้    จำเป็น มูลค่าไถ่ถอนของความปลอดภัยต่อมูลค่าตามบัญชี $100

 • Basis    ไม่จำเป็น ชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2018 จะมีเลขลำดับเป็น 43101 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 43,101 วัน

 • วันที่ชําระค่าซื้อ คือวันที่ที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันที่ครบกําหนดคือวันที่ที่คูปองหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีการออกพันธบัตร 30 ปีในวันที่ 1 มกราคม 2018 และผู้ซื้อจะซื้อในภายหลังหกเดือน วันที่ออกดอกเบี้ยจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2018 วันที่ชําระค่าซื้อจะเป็น 1 กรกฎาคม 2018 และวันครบกําหนดไถ่ตัวจะเป็นวันที่ 1 มกราคม 2048, 30 ปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2018 วันที่ออกสินค้า

 • Settlement, Maturity และ Basis จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า Settlement หรือ Maturity มีค่าหมายเลขวันที่อนุกรมไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Pr ≤ 0 หรือ Redemption ≤ 0 ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Basis < 0 หรือถ้า Basis > 4 ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Settlement ≥ Maturity ฟังก์ชัน DISC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • DISC สามารถคำนวณได้ดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  • B = จำนวนวันในหนึ่งปี โดยนับตามหลักเกณฑ์แบบปี

  • DSM = จำนวนวันระหว่าง Settlement และ Maturity

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

07/01/2018

วันที่ทำข้อตกลง

01/01/2048

วันที่ครบกำหนดชำระ

97.975

ราคา

100

มูลค่าไถ่ถอน

1

ตามที่เป็นจริง/หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DISC(A2,A3,A4,A5,A6)

อัตราส่วนลดของพันธบัตร สำหรับพันธบัตรที่มีเงื่อนไขตามข้างบน

0.001038

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×