ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

DOLLAR (ฟังก์ชัน DOLLAR)

ฟังก์ชัน DOLLAR ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชัน TEXT จะแปลงตัวเลขเป็นข้อความโดยใช้รูปแบบสกุลเงิน โดยใช้ทศนิยมที่ปัดเศษเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่คุณระบุ DOLLAR ใช้รูปแบบตัวเลข $#,##0.00_);($#,##0.00) แม้ว่าสัญลักษณ์สกุลเงินที่ใช้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาท้องถิ่นของคุณ

ไวยากรณ์

DOLLAR(number, [decimals])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DOLLAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) ตัวเลข ซึ่งเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีตัวเลขหรือสูตรที่มีการหาค่าเป็นตัวเลข

  • ทศนิยม    ไม่จำเป็น จำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม ถ้าเป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนไปทางซ้ายของจุดทศนิยม ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ Decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2

ข้อสังเกต

โดยทั่วไปแล้ว คุณควรใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ (Ctrl+1) หรือตัวเลือก หน้าแรก > ตัวเลข >รูปแบบตัวเลขทางบัญชี เพื่อนำการจัดรูปแบบสกุลเงินไปใช้กับเซลล์ เนื่องจากฟังก์ชัน DOLLAR จะส่งคืนตัวเลขที่ระบุไว้เป็นข้อความ ตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสเปรดชีตเนื่องจากฟังก์ชันต่างๆ ละเว้นข้อมูลเหล่านั้น เช่น SUM, AVERAGE, MIN, MAX เป็นต้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างฟังก์ชัน DOLLAR

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×