ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DVAR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ประมาณค่าความแปรปรวนของประชากรจากการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตัวเลขต่างๆ ในเขตข้อมูล (คอลัมน์) ของระเบียนในรายการหรือฐานข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

DVAR(database, field, criteria)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DVAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • ฐานข้อมูล    จำเป็น ช่วงของเซลล์ที่รวมรายการหรือฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งแถวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ ระเบียน และคอลัมน์ของข้อมูลคือเขตข้อมูล แถวแรกของรายการจะมีป้ายชื่อของแต่ละคอลัมน์

 • เขตข้อมูล    จำเป็น ระบุคอลัมน์ที่ใช้ในฟังก์ชัน ใส่ป้ายชื่อคอลัมน์ที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศคู่ เช่น "อายุ" หรือ "ผลตอบแทน" หรือตัวเลข (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ที่แสดงตําแหน่งของคอลัมน์ภายในรายการ: 1 หมายถึงคอลัมน์แรก ส่วน 2 หมายถึงคอลัมน์ที่สอง และเช่นนี้ไปต่อๆ ไป

 • เกณฑ์    จำเป็น ช่วงของเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่คุณระบุ คุณสามารถใช้ช่วงใดเป็นอาร์กิวเมนต์ criteria ได้ ตราบเท่าที่ช่วงมีป้ายชื่อของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่คุณระบุเงื่อนไขของคอลัมน์นั้น

ข้อสังเกต

 • คุณสามารถใช้ช่วงใดเป็นอาร์กิวเมนต์ criteria ก็ได้ ตราบเท่าที่ช่วงนั้นมีป้ายชื่อของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งป้าย และมีอย่างน้อยหนึ่งเซลล์อยู่ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ที่ใช้ระบุเงื่อนไข

  ตัวอย่าง เช่น ถ้าช่วง G1:G2 มีป้ายชื่อคอลัมน์ Income ใน G1 และจำนวน $10,000 ใน G2 คุณก็สามารถกำหนดช่วงนั้นเป็น MatchIncome และใช้ชื่อนั้นเป็นอาร์กิวเมนต์ของ Criteria ในฟังก์ชันฐานข้อมูลได้

  หมายเหตุ:  ใน Excel Online คุณไม่สามารถกำหนดช่วงที่ตั้งชื่อแล้วได้

 • ห้ามวางช่วงเงื่อนไขไว้ใต้รายการ แม้ว่าช่วงเงื่อนไขจะอยู่ในที่ใดก็ได้บนเวิร์กชีต ถ้าคุณเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายการ ข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มลงในแถวแรกด้านล่างรายการ ถ้าแถวด้านล่างรายการไม่ว่างเปล่า Microsoft Excelคุณจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้

 • ดูให้แน่ใจว่าช่วงเงื่อนไขไม่ได้ซ้อนทับรายการข้อมูล

 • เมื่อต้องการดำเนินการทั้งคอลัมน์ในฐานข้อมูล ให้เพิ่มบรรทัดว่างไว้ใต้ป้ายชื่อคอลัมน์ในช่วงเงื่อนไข

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

ความสูง

="=แอปเปิล"

>10

<16

="=แพร์"

ต้นไม้

ความสูง

อายุ

ผลตอบแทน

ผลกำไร

Apple

18

20

14

$105

แพร์

1.2

1.2

10

$96

เชอร์รี่

1.3

14

9

$105

แอปเปิล

14

15

10

$75

แพร์

9

8

8

$77

แอปเปิล

8

9

6

$45

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DVAR(A4:E10, "ผลตอบแทน", A1:A3)

ค่าความแปรปรวนโดยประมาณจากผลตอบแทนของต้นแอปเปิลและต้นแพร์ ถ้าข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นเพียงตัวอย่างของจำนวนต้นไม้ทั้งหมดในสวน

8.8

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×