ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้EDATE  ในMicrosoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับเลขลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้แทนวันที่ที่เป็นจํานวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่ที่ระบุ (ซึ่งก็คือ start_date) ใช้ EDATE เพื่อคํานวณวันครบกําหนดไถ่ตัวหรือวันครบกําหนดที่อยู่ภายใต้วันเดียวกันของเดือนเป็นวันที่ออกดอกเบี้ย

ไวยากรณ์

EDATE(start_date, months)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EDATE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    จำเป็น วันที่ที่แสดงวันที่เริ่มต้น ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัญหาอาจเกิดขึ้นถ้า ใส่วันที่เป็นข้อความ

  • เดือน    จำเป็น จํานวนเดือนก่อนหรือหลังstart_dateวัน ค่าบวกของเดือนจะให้ผลเป็นวันที่ในอนาคต ค่าลบจะให้ผลลัพธ์เป็นวันที่ในอดีต

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excelวันที่เป็นเลขลดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคํานวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 มีเลขล.ก. 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 มีเลขลเกิดขึ้น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2443 ไป 39,448 วัน

  • ถ้า start_date มีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน EDATE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Months ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

วันที่

15-Jan-11

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EDATE(A2,1)

วันที่ ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ข้างบนหนึ่งเดือน

15-ก.พ.-11

=EDATE(A2,-1)

วันที่ ซึ่งอยู่ก่อนหน้าวันที่ข้างบนหนึ่งเดือน

15-ธ.ค.-10

=EDATE(A2,2)

วันที่ ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ข้างบนสองเดือน

15-มี.ค.-11

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×