ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

EDATE (ฟังก์ชัน EDATE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการการใช้งาน EDATE  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับเลขลำดับที่ใช้แสดงถึงวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนก่อนหรือหลังวันที่ที่ระบุ (start_date) ใช้ฟังก์ชัน EDATE เพื่อคำนวณวันที่ครบกำหนดชำระ หรือวันที่สิ้นสุดที่มีวันที่ของเดือนตรงกับวันที่ที่ออกจำหน่าย

ไวยากรณ์

EDATE(start_date, months)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EDATE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ต้องระบุ Start_date    วันที่ที่ใช้แทนวันที่เริ่มต้น ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่าง เช่น ใช้สูตร DATE(2008,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 แต่อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

  • Months    (ต้องระบุ) จำนวนเดือนก่อนหรือหลัง start_date ค่าบวกของเดือนเป็นวันที่ในอนาคต และค่าลบเป็นวันที่ในอดีต

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • ถ้า start_date มีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน EDATE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Months ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

วันที่

15-Jan-11

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EDATE(A2,1)

วันที่ ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ข้างบนหนึ่งเดือน

15-ก.พ.-11

=EDATE(A2,-1)

วันที่ ซึ่งอยู่ก่อนหน้าวันที่ข้างบนหนึ่งเดือน

15-ธ.ค.-10

=EDATE(A2,2)

วันที่ ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ข้างบนสองเดือน

15-มี.ค.-11

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×