ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EFFECT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราดอกเบี้ยรายปีบังคับใช้ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยประจำปีที่แสดงไว้บนตราสารและจำนวนของระยะเวลาทบต้นต่อปี

ไวยากรณ์

EFFECT(nominal_rate, npery)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EFFECT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Nominal_rate    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยที่ระบุ

  • Npery    จำเป็น จํานวนคาบเวลาทบต้นต่อปี

ข้อสังเกต

  • Npery ถูกตัดเศษทิ้งเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน EFFECT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า nominal_rate ≤ 0 หรือถ้า Npery < 1 ฟังก์ชัน EFFECT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน EFFECT สามารถคำนวณได้ดังนี้

    สมการ

  • ฟังก์ชัน EFFECT (nominal_rate,npery) เชื่อมโยงกับ NOMINAL(effect_rate,npery) ผ่านทาง effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.0525

อัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนตราสาร

4

จำนวนคาบเวลาทบต้นในแต่ละปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EFFECT(A2,A3)

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ที่มีเงื่อนไขตามข้างบน

0.0535427

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×