ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

EFFECT (ฟังก์ชัน EFFECT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EFFECT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราดอกเบี้ยรายปีบังคับใช้ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยประจำปีที่แสดงไว้บนตราสารและจำนวนของระยะเวลาทบต้นต่อปี

ไวยากรณ์

EFFECT(nominal_rate, npery)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EFFECT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Nominal_rate    (ต้องระบุ) อัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนตราสาร

  • Npery    (ต้องระบุ) จำนวนคาบเวลาทบต้นในแต่ละปี

ข้อสังเกต

  • Npery ถูกตัดเศษทิ้งเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน EFFECT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า nominal_rate ≤ 0 หรือถ้า Npery < 1 ฟังก์ชัน EFFECT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน EFFECT สามารถคำนวณได้ดังนี้

    สมการ

  • ฟังก์ชัน EFFECT (nominal_rate,npery) เชื่อมโยงกับ NOMINAL(effect_rate,npery) ผ่านทาง effective_rate=(1+(nominal_rate/npery))*npery -1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.0525

อัตราดอกเบี้ยที่แสดงบนตราสาร

4

จำนวนคาบเวลาทบต้นในแต่ละปี

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EFFECT(A2,A3)

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ที่มีเงื่อนไขตามข้างบน

0.0535427

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×