ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EOMONTH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนตามตัวเลขที่ระบุจำนวนเดือนก่อนหรือหลัง start_date ใช้ฟังก์ชัน EOMONTH ในการคำนวณวันครบกำหนดชำระหรือวันที่สิ้นสุดต่างๆ ที่ตรงกับวันสุดท้ายของเดือน

ไวยากรณ์

EOMONTH(start_date, months)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EOMONTH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    (ต้องระบุ) วันที่ที่ใช้แทนวันที่เริ่มต้น ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่าง เช่น ใช้สูตร DATE(2008,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 แต่อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

  • Months    (ต้องระบุ) จำนวนเดือนก่อนหรือหลัง start_date ค่าบวกของเดือนเป็นวันที่ในอนาคต และค่าลบเป็นวันที่ในอดีต

    หมายเหตุ: ถ้า Months ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • ถ้า start_date มีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน EOMONTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า start_date บวกกับ Months ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน EOMONTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

วันที่

1-ม.ค.-11

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EOMONTH(A2,1)

วันที่ของวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ใน A2 หนึ่งเดือน

28/2/2554

=EOMONTH(A2,-3)

วันที่ของวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอยู่ก่อนหน้าวันที่ใน A2 สามเดือน

31/10/2553

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×