ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EOMONTH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับเลขลําดับสําหรับวันสุดท้ายของเดือนตามจํานวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลัง start_date ใช้ EOMONTH เพื่อคํานวณวันครบกําหนดชําระหรือวันครบกําหนดไถ่ถอนในวันสุดท้ายของเดือน

ไวยากรณ์

EOMONTH(start_date, months)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EOMONTH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    จำเป็น วันที่ที่แสดงถึงวันที่เริ่มต้น ควรป้อนวันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือเป็นผลลัพธ์ของสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ DATE(2008,5,23) สําหรับวันที่ 23 พฤษภาคม 2008 ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ถ้าใส่วันที่เป็นข้อความ

  • เดือน    จำเป็น จํานวนเดือนก่อนหรือหลัง start_date ค่าบวกของเดือนจะให้ผลลัพธ์เป็นวันที่ในอนาคต ค่าลบจะให้ผลลัพธ์เป็นวันที่ในอดีต

    หมายเหตุ: ถ้า Months ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel จะเก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้นำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 1 มกราคม 1900 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 จะมีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากอยู่หลังจากวันที่ 1 มกราคม 1900 เป็นเวลา 39,448 วัน

  • ถ้า start_date มีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน EOMONTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า start_date บวกกับ Months ได้ผลลัพธ์เป็นวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน EOMONTH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

วันที่

1-ม.ค.-11

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EOMONTH(A2,1)

วันที่ของวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอยู่หลังจากวันที่ใน A2 หนึ่งเดือน

28/2/2554

=EOMONTH(A2,-3)

วันที่ของวันสุดท้ายของเดือน ซึ่งอยู่ก่อนหน้าวันที่ใน A2 สามเดือน

31/10/2553

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×