ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ERF (ฟังก์ชัน ERF)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ERF ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าฟังก์ชันข้อผิดพลาดที่หาปริพันธ์ระหว่าง lower_limit และ upper_limit

ไวยากรณ์

ERF(lower_limit,[upper_limit])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ERF มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Lower_limit    (ต้องระบุ) ขีดจำกัดล่างสำหรับการหาปริพันธ์ ERF

  • Upper_limit    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ขีดจำกัดบนสำหรับการหาปริพันธ์ ERF ถ้าไม่ใส่ค่า ERF จะหาปริพันธ์ระหว่างศูนย์และ lower_limit

ข้อสังเกต

  • ถ้า lower_limit ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน ERF จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า upper_limit ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน ERF จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=ERF(0.745)

ฟังก์ชันข้อผิดพลาดที่หาปริพันธ์ระหว่าง 0 และ .74500

0.70792892

=ERF(1)

ฟังก์ชันข้อผิดพลาดที่หาปริพันธ์ระหว่าง 0 และ 1

0.84270079

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×