ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ERFC.PRECISE (ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าฟังก์ชัน Complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า X และค่าอนันต์

ไวยากรณ์

ERFC.PRECISE(x)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ERFC.PRECISE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    (ต้องระบุ) ขีดจำกัดล่างสำหรับการหาปริพันธ์ ERFC.PRECISE

ข้อสังเกต

  • ถ้า X ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน ERFC.PRECISE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ERFC.PRECISE(1)

ฟังก์ชัน Complementary ERF ของค่า 1

0.15729921

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×