ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ERROR.TYPE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขที่สอดคล้องกับค่าความผิดพลาดค่าใดค่าหนึ่งในMicrosoft Excelหรือส่งกลับ#N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณสามารถใช้ ERROR ได้ พิมพ์ในฟังก์ชัน IF เพื่อทดสอบค่าความผิดพลาดและส่งกลับสตริงข้อความ เช่น ข้อความ แทนที่จะเป็นค่าความผิดพลาด

ไวยากรณ์

ERROR.TYPE(error_val)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ERROR.TYPE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Error_val    จำเป็น ค่าความผิดพลาดที่มีการระบุตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา แม้ว่าerror_valอาจเป็นค่าความผิดพลาดที่แท้จริงได้ แต่ค่านี้จะเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการทดสอบ

ถ้า error_val คือ

ฟังก์ชัน ERROR.TYPE ส่งกลับค่า

#NULL!

1

#DIV/0!

2

#VALUE!

3

#REF!

4

#NAME?

5

#NUM!

6

#N/A

7

#GETTING_DATA

8

ค่าอื่นๆ

#N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

#NULL!

#DIV/0!

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ERROR.TYPE(A2)

จำนวนของ #NULL! Error(1)

1

=IF(ERROR.TYPE(A3)<3,CHOOSE(ERROR.TYPE(A3),"ช่วงเซลล์ไม่ตัดกัน" "ตัวหารเป็นศูนย์"))

ตรวจสอบเซลล์ A3 เพื่อดูว่าเซลล์ประกอบด้วยเซลล์ใดเซลล์#NULL! เป็นค่าความผิดพลาดหรือ#DIV/0! ค่าผิดพลาด ถ้าไม่ ก็จะใช้ตัวเลขของค่าความผิดพลาดในฟังก์ชันเวิร์กชีต CHOOSE เพื่อแสดงข้อความใดข้อความหนึ่งจากสองข้อความ มิฉะนั้น ค่า#N/A จะถูกส่งกลับ

ตัวหารเป็นศูนย์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×