จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

EUROCONVERT (ฟังก์ชัน EUROCONVERT)

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EUROCONVERT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (วิธีแบบสามเหลี่ยม) สกุลเงินที่สามารถใช้ในการแปลงได้คือสกุลเงินของสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ที่นำสกุลเงินยูโรไปใช้ ฟังก์ชันนี้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งกำหนดโดยสหภาพยุโรป

ถ้าฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งานและส่งกลับ #NAME? เป็นค่าผิดพลาด ให้ติดตั้งและโหลด Euro Currency Tools Add-In

ติดตั้งและโหลด Add-In Euro Currency Tools

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก Add-In

 2. ในกล่องรายการ Manage ให้เลือก Add-in ของ Excel แล้วคลิก ไป

 3. ในรายการ Add-In ที่มีอยู่ ให้เลือกกล่อง Euro Currency Tools แล้วคลิก ตกลง

 4. ถ้าจำเป็น ให้ทำตามคำแนะนำในโปรแกรมการติดตั้ง

ไวยากรณ์

EUROCONVERT(number,source,target,full_precision,triangulation_precision)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EUROCONVERT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number    (ต้องระบุ) คือ ค่าสกุลเงินที่คุณต้องการแปลง หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าสกุลเงินอยู่

 • Source    (ต้องระบุ) คือ สตริงตัวอักษรสามตัว หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสตริงนี้ ซึ่งตรงกับรหัส ISO ของสกุลเงินต้นทาง โดยรหัสสกุลเงินที่มีอยู่ในฟังก์ชัน EUROCONVERT มีดังนี้

ประเทศ/ภูมิภาค

หน่วยสกุลเงินพื้นฐาน

รหัส ISO

เบลเยียม

ฟรังก์

BEF

ลักเซมเบิร์ก

ฟรังก์

LUF

เยอรมนี

ดอยช์มาร์ก

DEM

สเปน

เปเซตา

ESP

ฝรั่งเศส

ฟรังก์

FRF

ไอร์แลนด์

ปอนด์

IEP

อิตาลี

ไลรา

ITL

เนเธอร์แลนด์

กิลเดอร์

NLG

ออสเตรีย

ชิลลิ่ง

ATS

โปรตุเกส

เอสคูโด

PTE

ฟินแลนด์

มาร์กกา

FIM

กรีซ

แดรชมา

GRD

สโลวีเนีย

ทอลาร์

SIT

รัฐสมาชิกกลุ่มยูโร

ยูโร

EUR

 • Target     (ต้องระบุ) คือ สตริงตัวอักษรสามตัว หรือการอ้างอิงเซลล์ ที่ตรงกับรหัส ISO ของสกุลเงินที่ต้องการแปลงตัวเลขไปเป็น ให้ดูรหัส ISO จากตารางสกุลเงินต้นทางก่อนหน้านี้

 • Full_precision     (ต้องระบุ) คือ ค่าตรรกะ (TRUE หรือ FALSE) หรือนิพจน์ที่ประเมินเป็นค่า TRUE หรือ FALSE ซึ่งระบุวิธีการแสดงผลลัพธ์

ให้ใช้

ถ้าคุณต้องการให้ Excel

FALSE

แสดงผลลัพธ์โดยใช้กฎการปัดเศษทศนิยมที่เฉพาะกับแต่ละสกุลเงิน ให้ดูในตารางถัดไป Excel จะใช้ค่าความแม่นยำของการคำนวณเพื่อคำนวณผลลัพธ์ และใช้ค่าความแม่นยำของการแสดงผลเพื่อแสดงผลลัพธ์ โดยค่า FALSE จะเป็นค่าเริ่มต้นในกรณีที่ไม่ใส่อาร์กิวเมนต์ full_precision

TRUE

แสดงผลลัพธ์ที่ใช้เลขนัยสำคัญจากการคำนวณ

 • ตารางต่อไปนี้แสดงกฎการปัดเศษทศนิยมของตัวเลขสกุลเงิน ซึ่งบอกให้ทราบจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ Excel ใช้ในการคำนวณการแปลงสกุลเงินและแสดงผลลัพธ์

รหัส ISO

ความแม่นยำของการคำนวณ

ความแม่นยำของการแสดงผล

BEF

0

0

LUF

0

0

DEM

2

2

ESP

0

0

FRF

2

2

IEP

2

2

ITL

0

0

NLG

2

2

ATS

2

2

PTE

0

2

FIM

2

2

GRD

0

2

SIT

2

2

EUR

2

2

 • Triangulation_precision     (ต้องระบุ) คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3 ซึ่งระบุจำนวนเลขนัยสำคัญที่จะใช้สำหรับค่าสกุลเงินยูโรตัวกลางขณะทำการแปลงสกุลเงินของสมาชิกกลุ่มยูโรสองประเทศ ถ้าคุณไม่ใส่ค่าอาร์กิวเมนต์นี้ Excel จะไม่ปัดเศษทศนิยมของค่าสกุลเงินยูโรตัวกลาง ถ้าคุณใส่อาร์กิวเมนต์นี้ขณะแปลงจากสกุลเงินของสมาชิกกลุ่มยูโรไปเป็นสกุลเงินยูโร Excel จะคำนวณค่าสกุลเงินยูโรตัวกลางก่อน แล้วจึงแปลงไปเป็นค่าสกุลเงินของสมาชิกกลุ่มยูโร

ข้อสังเกต

 • Excel จะตัดเลขศูนย์ตัวท้ายในค่าที่ส่งกลับ

 • ถ้ารหัส ISO ของสกุลเงินต้นทางเหมือนกับรหัส ISO ของสกุลเงินปลายทาง Excel จะคืนค่าเดิมของตัวเลข

 • ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้องส่งกลับ #VALUE

 • ฟังก์ชันนี้ไม่มีการใช้การจัดรูปแบบตัวเลข

 • ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในสูตรอาร์เรย์ได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

จำนวน

แหล่งที่มา

เป้าหมาย

1.20

DEM

EUR

1.00

FRF

EUR

1.00

FRF

EUR

1.00

FRF

DEM

1.00

FRF

DEM

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=EUROCONVERT(A2,B2,C2)

แปลง 1.2 ดอยช์มาร์กเป็นยูโรที่เท่ากัน โดยใช้การคำนวณและแสดงทศนิยม 2 หลัก (0.61)

0.61

=EUROCONVERT(A3,B3,C3,TRUE,3)

แปลง 1 ฟรังก์เป็นยูโรที่เท่ากัน โดยใช้การคำนวณและแสดงทศนิยม 3 หลัก (0.152)

0.152

=EUROCONVERT(A4,B4,C4,FALSE,3)

แปลง 1 ฟรังก์เป็นเป็นยูโรที่เท่ากัน โดยใช้การคำนวณและแสดงทศนิยม 2 หลัก (0.15)

0.15

=EUROCONVERT(A5,B5,C5,TRUE,3)

แปลง 1 ฟรังก์เป็นเป็นดอยช์มาร์กที่เท่ากัน โดยใช้การคำนวณขั้นกลางทศนิยม 3 ตำแหน่งและแสดงเลขนัยสำคัญทุกหลัก (0.29728616)

0.29728616

หมายเหตุ

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน EUROCONVERT คุณต้องเปิดใช้งาน Add-in ของ Euro Currency Tools ก่อน เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มและเปิดใช้งาน Add-in ของ Excel ให้ดูที่ลิงก์ด้านล่างนี้

เพิ่มหรือนำ Add-in ออก

หมายเหตุ: 

 • ตัวอย่างเหล่านี้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร = 6.55957 ฟรังก์ฝรั่งเศส และ 1.95583 ดอยช์มาร์ก ฟังก์ชัน EUROCONVERT จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่กำหนดโดยกลุ่มสหภาพยุโรป ไมโครซอฟท์จะปรับปรุงฟังก์ชันนี้ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับกฎและอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในปัจจุบัน ให้ดูที่คำประกาศของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับสกุลเงินยูโร

 • ตัวอย่างแสดงผลลัพธ์ของค่าที่เก็บไว้ในเซลล์ ไม่ใช่ค่าที่ถูกจัดรูปแบบ

 • ในสเปรดชีตตัวอย่าง ค่าศูนย์ที่ต่อท้ายจะถูกตัดทอนไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×