ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EVEN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้สําหรับการประมวลผลสินค้าที่มาเป็นสองชิ้นได้ ตัวอย่างเช่นลังบรรจุยอมรับแถวของหนึ่งหรือสองรายการ ลังจะเต็มเมื่อจํานวนรายการปัดขึ้นเป็นสองที่ใกล้ที่สุดตรงกับความจุของลัง

ไวยากรณ์

EVEN(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EVEN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าที่จะปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน EVEN จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ค่าจะถูกปัดเศษขึ้นโดยไม่คํานึงถึงเครื่องหมายของ number เมื่อปรับค่าให้ห่างจากศูนย์ ถ้า number เป็นจํานวนเต็มเลขคู่ จะไม่มีการปัดเศษเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EVEN(1.5)

ปัด 1.5 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

2

=EVEN(3)

ปัด 3 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

4

=EVEN(2)

ปัด 2 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

2

=EVEN(-1)

ปัด -1 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

-2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×