ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

EVEN (ฟังก์ชัน EVEN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EVEN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อคำนวณสิ่งของที่ต้องอยู่เป็นคู่ ตัวอย่างเช่น ลังใบหนึ่งบรรจุของได้แถวละหนึ่งหรือสองชิ้น ลังจะเต็มก็ต่อเมื่อจำนวนสิ่งของ ซึ่งถูกปัดขึ้นไปหาเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด ตรงกับความจุของลังพอดี

ไวยากรณ์

EVEN(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EVEN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือค่าที่จะปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน EVEN จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • Number จะถูกปัดเศษขึ้นในขณะที่ปรับค่าให้ห่างออกจากศูนย์โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของ Number ถ้า Number เป็นจำนวนเต็มเลขคู่อยู่แล้ว ก็จะไม่มีการปัดเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=EVEN(1.5)

ปัด 1.5 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

2

=EVEN(3)

ปัด 3 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

4

=EVEN(2)

ปัด 2 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

2

=EVEN(-1)

ปัด -1 ขึ้นเป็นเลขคู่ที่ใกล้ที่สุด

-2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×