ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EXACT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

เปรียบเทียบสตริงข้อความสองสตริงและส่งกลับค่า TRUE ถ้าสตริงเหมือนกันทุกประการ มิฉะนั้นจะส่งกลับค่า FALSE EXACT เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก แต่ละเว้นความแตกต่างของการจัดรูปแบบ ใช้ EXACT เพื่อทดสอบข้อความที่ใส่ลงในเอกสาร

ไวยากรณ์

EXACT(text1, text2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EXACT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ 1    จำเป็น สตริงข้อความแรก

  • ข้อความ 2    จำเป็น สตริงข้อความที่สอง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สตริงแรก

สตริงที่สอง

word

word

Word

word

w ord

word

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EXACT(A2,B2)

ตรวจสอบว่าสตริงในแถวแรกตรงกันหรือไม่

TRUE

=EXACT(A3,B3)

ตรวจสอบว่าสตริงในแถวที่สองตรงกันหรือไม่ ("W" เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน A3)

FALSE

=EXACT(A4,B4)

ตรวจสอบว่าสตริงในแถวที่สามตรงกันหรือไม่ (A4 มีช่องว่างระหว่าง "w" และ "ord)

FALSE

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×