EXP (ฟังก์ชัน EXP)

ส่งกลับค่า e ยกกำลังด้วยตัวเลขที่ระบุ โดยค่าคงที่ e เท่ากับ 2.71828182845904 ซึ่งเป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

ไวยากรณ์

EXP(number)

number     คือเลขชี้กำลังที่นำไปใช้ยกกำลังค่าฐาน e

ข้อสังเกต

  • เมื่อต้องการคำนวณกำลังของฐานอื่นๆ ให้ใช้ตัวดำเนินการเลขชี้กำลัง (^)

  • EXP คือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน LN ซึ่งเป็นลอการิทึมธรรมชาติของ number

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=EXP(1)

ค่าโดยประมาณของ e (2.718282)

=EXP(2)

ฐานของลอการิทึมธรรมชาติ e ยกกำลัง 2 (7.389056)

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×