EXP (ฟังก์ชัน EXP)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EXP ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่า e ยกกำลังของจำนวน ค่าคงที่ e เท่ากับ 2.71828182845904 ซึ่งเป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

ไวยากรณ์

EXP(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EXP มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) เลขชี้กำลังที่ใช้กับเลขฐาน e

ข้อสังเกต

  • เมื่อต้องการคำนวณกำลังของฐานอื่นๆ ให้ใช้ตัวดำเนินการเลขชี้กำลัง (^)

  • EXP คือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน LN ซึ่งเป็นลอการิทึมธรรมชาติของตัวเลข

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=EXP(1)

ค่าโดยประมาณของ e

2.71828183

=EXP(2)

ฐานของลอการิทึมธรรมชาติ e ยกกำลัง 2

7.3890561

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×