ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

EXPONDIST (ฟังก์ชัน EXPONDIST)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EXPONDIST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ให้ใช้ EXPONDIST ในการคาดคะเนเวลาระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่เครื่องเอทีเอ็มใช้ในการจ่ายเงินสดแก่ผู้ใช้ เป็นต้น ซึ่งคุณอาจใช้ EXPONDIST เพื่อหาความน่าจะเป็นที่ขั้นตอนจะใช้เวลาไม่เกิน 1 นาทีก็ได้

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน EXPON.DIST

ไวยากรณ์

EXPONDIST(x,lambda,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EXPONDIST มี อาร์กิวเมนต์ ดังนี้

 • X    (ต้องระบุ) คือค่าของฟังก์ชัน

 • Lambda    (ต้องระบุ) คือค่าพารามิเตอร์

 • Cumulative    (ต้องระบุ) คือค่าตรรกะที่ใช้กำหนดรูปแบบของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ถ้า Cumulative เป็น TRUE แล้ว EXPONDIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

 • ถ้า X หรือ Lambda ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน EXPONDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า X < 0 ฟังก์ชัน EXPONDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Lambda ≤0 ฟังก์ชัน EXPONDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น คือ

  สมการ

 • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสม คือ

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.2

ค่าของฟังก์ชัน

10

ค่าพารามิเตอร์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EXPONDIST(A2,A3,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบสะสม

0.86466472

=EXPONDIST(0.2,10,FALSE)

ฟังก์ชันการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียลของความน่าจะเป็น

1.35335283 ตัว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×