ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน F.INV ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าชุดข้อมูลสองชุดมีระดับของความหลากหลายแตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบคะแนนสอบของผู้ชายและผู้หญิงที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา และระบุว่าค่าความแปรผันของเพศหญิงแตกต่างจากค่าความแปรผันของเพศชายหรือไม่

ไวยากรณ์

F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน F.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

  • Deg_freedom1     จำเป็น องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

  • Deg_freedom2     จำเป็น องศาความเป็นอิสระตัวส่วน

  • สะสม      จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน ถ้า Cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน F.DIST จะส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน F.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า X มีค่าเป็นลบ ฟังก์ชัน F.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • deg_freedom1 หรือ deg_freedom2 จะถูกตัดทศนิยมทิ้งถ้าไม่ใช่จำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom1 < 1 ฟังก์ชัน F.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom2 < 1 ฟังก์ชัน F.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

15.2069

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

6

องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

4

องศาความเป็นอิสระตัวส่วน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=F.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

ความน่าจะเป็นแบบ F โดยใช้ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (อาร์กิวเมนต์สะสม TRUE)

0.99

=F.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

ความน่าจะเป็นแบบ F โดยใช้ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (อาร์กิวเมนต์สะสม FALSE)

0.0012238

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×