ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

F.INV.RT (ฟังก์ชัน F.INV.RT)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน F.INV.RT ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F (ด้านขวา) ถ้า p = F.DIST.RT(x,...) แล้ว F.INV.RT(p,...) = x การแจกแจงค่า F สามารถใช้ใน F-test สำหรับเปรียบเทียบระดับความแปรผันในชุดข้อมูลสองชุด ตัวอย่าง เช่น ใช้วิเคราะห์การแจกแจงรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อประเมินว่าทั้งสองประเทศนี้มีระดับความหลากหลายของรายได้คล้ายคลึงกันหรือไม่

ไวยากรณ์

F.INV.RT(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน F.INV.RT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Probability     (ต้องระบุ) ความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงสะสม F

  • Deg_freedom1     (ต้องระบุ) ระดับความเป็นอิสระตัวเศษ

  • Deg_freedom2     (ต้องระบุ) ระดับความเป็นอิสระตัวส่วน

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน F.INV.RT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Probability < 0 หรือ Probability > 1 ฟังก์ชัน F.INV.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Deg_freedom1 หรือ Deg_freedom2 ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า Deg_freedom1 < 1 หรือ Deg_freedom2 < 1 ฟังก์ชัน F.INV.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Deg_freedom2 < 1 หรือ Deg_freedom2 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน F.INV.RT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

F.INV.RT สามารถใช้ในการส่งกลับค่าวิกฤตจากการแจกแจง F ได้ ตัวอย่าง เช่น บ่อยครั้งที่ผลลัพธ์จากการคำนวณ ANOVA จะมีข้อมูลสำหรับสถิติ F ความน่าจะเป็น F และค่าวิกฤต F ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 เมื่อต้องการให้ส่งกลับค่าวิกฤตของ F ให้ใช้ระดับนัยสำคัญเป็นอาร์กิวเมนต์ความน่าจะเป็นใน F.INV.RT

เมื่อให้ค่าความน่าจะเป็น F.INV.RT จะหาค่า X ที่ทำให้ F.DIST.RT(x, deg_freedom1, deg_freedom2) = ความน่าจะเป็น ดังนั้นความแม่นยำของ F.INV.RT จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ F.DIST.RT F.INV.RT ใช้วิธีการค้นหาแบบวนซ้ำ ถ้าการค้นหายังไม่ได้ผลลัพธ์หลังจากการวนซ้ำ 64 รอบ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.01

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงสะสม F

6

องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

4

องศาความเป็นอิสระตัวส่วน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=F.INV.RT(A2,A3,A4)

ค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F สำหรับเงื่อนไขข้างบน

15.20686

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×