ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FACTDOUBLE (ฟังก์ชัน FACTDOUBLE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FACTDOUBLE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลคู่ของตัวเลข

ไวยากรณ์

FACTDOUBLE(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FACTDOUBLE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือค่าที่ส่งกลับแฟกทอเรียลคู่ ถ้า Number ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะถูกตัดเศษทศนิยมทิ้ง

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FACTDOUBLE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number เป็นลบ ฟังก์ชัน FACTDOUBLE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number เป็นเลขคู่

    สมการ

  • ถ้า Number เป็นเลขคี่

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FACTDOUBLE(6)

แฟกทอเรียลคู่ของ 6 สำหรับ 6 ที่เป็นเลขคู่ แฟกทอเรียลคู่จะเทียบเท่ากับ 6*4*2 โดยใช้สมการนี้:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(4)(2)

48

=FACTDOUBLE(7)

แฟกทอเรียลคู่ของ 7 สำหรับ 7 ที่เป็นเลขคี่ แฟกทอเรียลคู่จะเทียบเท่ากับ 7*5*3 โดยใช้สมการนี้:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(3)(1)

105

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×