ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FACTDOUBLE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าแฟกทอเรียลคู่ของตัวเลข

ไวยากรณ์

FACTDOUBLE(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FACTDOUBLE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าที่จะส่งกลับแฟกทอเรียลคู่ ถ้า number ไม่ใช่จํานวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษทิ้ง

ข้อสังเกต

  • ถ้า Number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FACTDOUBLE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number เป็นลบ ฟังก์ชัน FACTDOUBLE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Number เป็นเลขคู่

    สมการ

  • ถ้า Number เป็นเลขคี่

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FACTDOUBLE(6)

แฟกทอเรียลคู่ของ 6 สําหรับ 6 ซึ่งเป็นเลขคู่ แฟกทอเรียลคู่จะเท่ากับ 6*4*2 โดยใช้สมการนี้:

n!! = n*(n-2)*(n-4)... (4) (2)

48

=FACTDOUBLE(7)

แฟกทอเรียลคู่ของ 7 สําหรับ 7 คือเลขคี่ แฟกทอเรียลคู่จะเท่ากับ 7*5*3 โดยใช้สมการนี้:

n!! = n*(n-2)*(n-4)... (3) (1)

105

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×