FALSE (ฟังก์ชัน FALSE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ FALSE  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าตรรกะ FALSE

ไวยากรณ์

FALSE

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FALSE ไม่มีอาร์กิวเมนต์

ข้อสังเกต

คุณยังสามารถพิมพ์คำว่า FALSE ลงบนเวิร์กชีตหรือในสูตรได้โดยตรง และ Microsoft Excel จะแปลคำนั้นให้อยู่ในรูปแบบของค่าตรรกะ FALSE ฟังก์ชัน FALSE มีจุดประสงค์หลักเพื่อความเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×