ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FIND และ FINDB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

FIND และ FINDB จะค้นหาสตริงข้อความหนึ่งภายในสตริงข้อความที่สอง และส่งกลับตัวเลขที่เป็นตำแหน่งเริ่มต้นของสตริงข้อความแรกจากอักขระแรกของสตริงข้อความที่สอง

สิ่งสำคัญ: 

 • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

 • FIND มีวัตถุประสงค์ในการใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์เดี่ยว (SBCS) ในขณะที่ FINDB มีวัตถุประสงค์ในการใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) การตั้งค่าภาษาเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีผลต่อค่าที่ส่งกลับในลักษณะต่อไปนี้

 • ไม่ว่าการตั้งค่าภาษาเริ่มต้นจะเป็นเช่นไร FIND จะนับจำนวนอักขระแต่ละตัวเป็น 1 เสมอ ทั้งอักขระแบบไบต์เดี่ยวและอักขระแบบไบต์คู่

 • FINDB จะนับอักขระแบบไบต์คู่แต่ละตัวเป็น 2 เมื่อคุณเปิดใช้งานการแก้ไขภาษาที่สนับสนุน DBCS แล้วตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้น มิฉะนั้น FINDB จะนับอักขระแต่ละตัวเป็น 1

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นรวมทั้งญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

FIND(find_text, within_text, [start_num])

FINDB(find_text, within_text, [start_num])

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน FIND และ FINDB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Find_text    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 • Within_text    จำเป็น ข้อความที่มีข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 • Start_num    ไม่จำเป็น ระบุอักขระที่จะเริ่มการค้นหา อักขระตัวแรกwithin_textคืออักขระหมายเลข 1 ถ้าคุณละเว้นstart_numจะถือว่าเป็น 1

ข้อสังเกต

 • FIND และ FINDB ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กและไม่อนุญาตให้ใช้อักขระตัวแทน ถ้าคุณไม่ต้องการค้นหาแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กหรือใช้อักขระตัวแทน คุณสามารถใช้ SEARCH และ SEARCHB

 • ถ้า find_text เป็น "" (ว่าง) ฟังก์ชัน FIND จะส่งกลับค่าตำแหน่งของอักขระตัวแรกในสตริงการค้นหา (นั่นคืออักขระจะมีหมายเลข start_num หรือ 1)

 • Find_text ไม่สามารถมีอักขระตัวแทนใดๆ ได้

 • ถ้า find_text ไม่มีอยู่ใน within_text ฟังก์ชัน FIND และ FINDB จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า start_num น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน FIND และ FINDB จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า start_num มากกว่าความยาวของ within_text ฟังก์ชัน FIND และ FINDB จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ใช้start_numเพื่อข้ามจํานวนอักขระที่ระบุ การใช้ FIND เป็นตัวอย่าง สมมติว่าคุณใช้งานสตริงข้อความ "AYF0093 YoungMensApparel". เมื่อต้องการค้นหาหมายเลขของ "Y" แรกในส่วนที่เป็นอธิบายของสตริงข้อความ ให้ตั้งค่า start_num เท่ากับ 8 เพื่อให้ส่วนเลขล <4>ของข้อความจะไม่ถูกค้นหา FIND เริ่มต้นด้วยอักขระ 8 ค้นหาfind_textที่อักขระถัดไป แล้วส่งกลับเลข 9 ฟังก์ชัน FIND จะส่งกลับจํานวนอักขระตั้งแต่ต้นอักขระwithin_textการนับอักขระที่คุณข้ามเสมอถ้าอักขระstart_numมากกว่า 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

Miriam McGovern

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FIND("M",A2)

ตำแหน่งของอักขระ "m" ตัวแรกในเซลล์ A2

1

=FIND("m",A2)

ตำแหน่งของอักขระ "m" ตัวแรกในเซลล์ A2

6

=FIND("M",A2,3)

ตำแหน่งของอักขระ "M" ตัวแรกในเซลล์ A2 โดยเริ่มต้นจากอักขระตัวที่สาม

8

ตัวอย่าง 2

ข้อมูล

Ceramic Insulators #124-TD45-87

Copper Coils #12-671-6772

Variable Resistors #116010

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=MID(A2,1,FIND(" #",A2,1)-1)

แยกข้อความตั้งแต่ตำแหน่งที่ 1 จนถึงตำแหน่ง "#" ในเซลล์ A2 (Ceramic Insulators)

Ceramic Insulators

=MID(A3,1,FIND(" #",A3,1)-1)

แยกข้อความตั้งแต่ตำแหน่งที่ 1 จนถึงตำแหน่ง "#" ในเซลล์ A3 (Copper Coils)

Copper Coils

=MID(A4,1,FIND(" #",A4,1)-1)

แยกข้อความตั้งแต่ตำแหน่งที่ 1 จนถึงตำแหน่ง "#" ในเซลล์ A4 (Variable Resistors)

Variable Resistors

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×