ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FINV (ฟังก์ชัน FINV)

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F (ด้านขวา) ถ้า p = FDIST(x,...) แล้วค่า FINV(p,...) = x

การแจกแจงค่า F สามารถใช้ใน F-test สำหรับเปรียบเทียบระดับความแปรผันในชุดข้อมูลสองชุดได้ ตัวอย่าง เช่น ใช้วิเคราะห์การแจกแจงรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อประเมินว่าทั้งสองประเทศนี้มีระดับความหลากหลายของรายได้คล้ายคลึงกันหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ฟังก์ชัน F.INV และ ฟังก์ชัน F.INV.RT

ไวยากรณ์

FINV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FINV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Probability     (ต้องระบุ) ความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงสะสม F

  • Deg_freedom1     (ต้องระบุ) ระดับความเป็นอิสระตัวเศษ

  • Deg_freedom2     (ต้องระบุ) ระดับความเป็นอิสระตัวส่วน

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Probability < 0 หรือ Probability > 1 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • deg_freedom1 หรือ deg_freedom2 จะถูกตัดทศนิยมทิ้งถ้าไม่ใช่จำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom1 < 1 หรือ deg_freedom1 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom2 < 1 หรือ deg_freedom2 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

FINV สามารถใช้ในการส่งกลับค่าวิกฤตจากการแจกแจง F ได้ ตัวอย่าง เช่น บ่อยครั้งที่ผลลัพธ์จากการคำนวณ ANOVA จะมีข้อมูลสำหรับสถิติ F ความน่าจะเป็น F และค่าวิกฤต F ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 เมื่อต้องการให้ส่งกลับค่าวิกฤตของ F ให้ใช้ระดับนัยสำคัญเป็นอาร์กิวเมนต์ความน่าจะเป็นใน FINV

เมื่อกำหนดค่าให้ความน่าจะเป็น FINV จะหาค่า x ที่ทำให้ FDIST(x, deg_freedom1, deg_freedom2) = ความน่าจะเป็น ดังนั้น ความแม่นยำของ FINV จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ FDIST FINV ใช้วิธีการค้นหาแบบวนซ้ำ ถ้าการค้นหายังไม่ได้ผลลัพธ์หลังจากการวนซ้ำ 100 รอบ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.01

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงสะสม F

6

องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

4

องศาความเป็นอิสระตัวส่วน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FINV(A2,A3,A4)

ค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F สำหรับเงื่อนไขข้างบน

15.206865

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×