ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F (ด้านขวา) ถ้า p = FDIST(x,...) แล้ว FINV(p,...) = x

การแจกแจงค่า F สามารถใช้ใน F-test ที่เปรียบเทียบระดับความแปรปรวนในชุดข้อมูลสองชุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวิเคราะห์การแจกแจงรายได้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อพิจารณาว่าทั้งสองประเทศนั้นมีระดับความหลากหลายของรายได้คล้ายคลึงกันหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่อาจให้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีชื่อที่สื่อถึงการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงพร้อมใช้งานสําหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่นับจากนี้ เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ฟังก์ชัน F.INV และ ฟังก์ชัน F.INV.RT

ไวยากรณ์

FINV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FINV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ความน่าจะเป็น     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงสะสม F

  • Deg_freedom1     จำเป็น องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

  • Deg_freedom2     จำเป็น ระดับความเป็นอิสระตัวส่วน

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Probability < 0 หรือ Probability > 1 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • deg_freedom1 หรือ deg_freedom2 จะถูกตัดทศนิยมทิ้งถ้าไม่ใช่จำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom1 < 1 หรือ deg_freedom1 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom2 < 1 หรือ deg_freedom2 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

FINV สามารถใช้เพื่อส่งกลับค่าวิกฤตจากการแจกแจง F ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ของการคํานวณ ANOVA มักจะมีข้อมูลสําหรับสถิติ F ความน่าจะเป็น F และค่าวิกฤต F ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อต้องการส่งกลับค่าวิกฤตของ F ให้ใช้ระดับนัยสําคัญเป็นอาร์กิวเมนต์ความน่าจะเป็นกับ FINV

เมื่อกําหนดค่าให้ความน่าจะเป็น FINV จะหาค่า x ที่ทําให้ FDIST(x, deg_freedom1, deg_freedom2) = ความน่าจะเป็น ดังนั้น ความแม่นยําของ FINV จึงขึ้นอยู่กับความแม่นยําของ FDIST FINV ใช้เทคนิคการค้นหาซ้ํา ถ้าการค้นหาไม่บรรจบกันหลังจากการวนซ้ํา 100 รอบ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.01

ความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงสะสม F

6

องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

4

องศาความเป็นอิสระตัวส่วน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FINV(A2,A3,A4)

ค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F สำหรับเงื่อนไขข้างบน

15.206865

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×